Print Friendly, PDF & Email

Dnia 28 października 2023 r. uczennice i uczniowie naszej szkoły pod opieką Marty Klonowskiej i Katarzyny Lubczyńskiej Połeć wzięli udział wolontariacie łódzkich szkół zorganizowanym na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w Łodzi przez Towarzystwo Opieki Nad Starym Cmentarzem (TONSC)

Hasło przewodnie tegorocznej kwesty brzmiało “Ludzie, kwesta, twórcy”, nawiązując tym samym do pamięci o tych, którzy urzeczywistnili ideę ratowania dziedzictwa historii i kultury naszego miasta w obszarze wielowyznaniowego Starego Cmentarza

Wzorem ubiegłych lat kwestowanie, połączone było z porządkowaniem zabytkowych grobów.  Pomimo niesprzyjającej, deszczowej  pogody,  uczniowie stawili się na zbiórkę odpowiednio przygotowani i gotowi do pracy, a powierzone im zadania wykonali wzorowo.

Do porządkowania przydzielony nam został, znajdujący się w ewangelickiej części Starego Cmentarza grobowiec  Otto Zappa oraz sąsiadujący z nim nagrobek Paula Schulde.

Na koniec uczniowie zapalili znicz na grobach bohaterów poległych za wolną Polskę.

Link do prezentacji z kwesty

Zachęcamy do obejrzenia 😊

https://sp48elodz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m_piestrzeniewicz_sp48_elodz_edu_pl/EoBIHLWDrfpFkHHfB83zjmMBsaL_MoeKH7YyWtI-vPlf_Q?e=JeStxg

 

Odsłony: 54

Podobne wpisy