Psycholog

Print Friendly, PDF & Email

Nie wstydź się poprosić o pomoc, a może masz ochotę podzielić się swoim sukcesem?  Jestem po to, żeby Was wysłuchać i pomóc Przyjdź, powiedz, napisz na czacie. Pamiętaj, że Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa i kodeks etyczny zawodu. Warto zapamiętać, że praca z psychologiem wymaga czasu, pracy i cierpliwości, a na efekty tej współpracy trzeba poczekać.

Godziny Pracy Psychologa –  Pani Anny Jarzębowskiej
w roku szkolnym 2023/2024

ŚRODA PIĄTEK
8.00 – 13.30 8.00 – 13.15

 

Jeżeli chcesz umówić się w innym godzinach napisz wiadomość na Librusie.

Zakres obowiązków Psychologa Szkolnego:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów;
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Gdzie szukać pomocy? – przydatne adresy

 • Fundacja Uwolnienie ul. Inowrocławska 5A
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży ul. Aleksandrowska 159
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Hipoteczna

Ważne wydarzenia prowadzona przez Psychologa :

 • 10.10 – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
 • 25.10 – Dzień Kundelka
 • 16.11 – Dzień Tolerancji
 • 08.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 02.04 – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Pomoc Ukrainie:

Rzecznik Praw Dziecka uruchomił specjalny telefon zaufania dla dzieci z Ukrainy. Od 2 marca pod numerem telefonu – 800 12 12 12 – będą dyżurowali psycholodzy, którzy biegle posługują się językiem ukraińskim.

Opublikował(a): GEKONET

Ostatnia zmiana:

Odsłony: 360