Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

17 czerwca 2022 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno –wychowawczych. Świetlica będzie otwarta w godzinach 7.00-17.00. Proszę o poinformowanie wychowawcy do 15.06.2022 roku, czy Państwa dziecko będzie korzystało tego dnia ze świetlicy szkolnej i w jakich godzinach. Brak informacji w określonym terminie jest równoznaczny z zapewnieniem dziecku opieki przez rodziców/opiekunów prawnych.

Odsłony: 20

Podobne wpisy