Print Friendly, PDF & Email

Ekopracownia „Ekologia Miasta” w Szkoła Podstawowa Nr 48 w Łodzi

Dotacja z WFOŚiGW- 24.712,00 zł
Wkład własny – 4.225,00 zł

Całkowity koszt zadania  – 30.394,00 zł

PROTOKÓŁ ODDANIA PRACOWNI DO UŻYTKOWANIA

W dniu 28 października 2016 r. w Szkole Podstawowej 48 im. Stanisława Moniuszki w Łodzi dokonano odbioru sali Nr 44 zgodnie z ustalonym terminem zakończenia realizacji zadania określonym w umowie nr 484/EE/D/2016 z dnia 30 września 2016r.: Utworzenie Ekopracowni „Ekologia Miasta” w Szkole Podstawowej 48 im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

Stwierdzono, że wszystkie pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego (pozycja 1 – pomoce dydaktyczne, pozycja 2 – sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, pozycja 3 – wyposażenie pracowni, pozycja 4- rośliny doniczkowe, pozycja 5- tabliczki/etykiety do oznaczenia roślin, pozycja 6- prace remontowe, pozycja nr 7-dokumentacja projektowa/tablica informacyjna) zostały dostarczone do pracowni, wykonano wszystkie prace związane z remontem pomieszczenia – sali 44.

W sali 44 została umieszczona tabliczka informacyjna  związana z projektem. Pomoce dydaktyczne zostały umieszczone w zakupionych szafach.

Załącznik nr 1 do protokołu odbioru zawiera również wykaz rzeczy zakupionych przez sponsorów.

Pracownia jest przygotowana do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Informację o zakończeniu realizacji zadania i oddania pracowni do użytkowania wraz ze zdjęciami zamieszczono na stronie internetowej szkoły http://www.sp48lodz.pl/

Odsłony: 304

Podobne wpisy