Print Friendly, PDF & Email

W środę 12 czerwca odbyła się w naszej szkole druga edycja Debaty Oksfordzkiej.

Prowadzenia dyskusji na forum podjęły się tym razem uczennice klas szóstych i siódmych, pokazując, jak ważną umiejętnością jest wyrażanie swojego zdania oraz obrona prezentowanego stanowiska poprzez odpowiednie argumenty i przykłady.

Celem Debaty Oksfordzkiej, do której drużyny pod kierunkiem nauczycieli przygotowywały się przez wiele tygodni, było przekonanie do swoich racji jury i publiczności.

Temat dyskusji brzmiał: Lepiej „mieć” czy „być”? 

Dwa modele życia – jeden nastawiony przede wszystkim na posiadanie różnorodnych dóbr materialnych, dążenie do bycia bogatym. Drugi – stawiający na pierwszym miejscu dobre relacje międzyludzkie. Którym z tych modeli w szczególności warto się w życiu kierować? To właśnie było przedmiotem dyskusji.

Drużynę Propozycji – broniącą tezy, że lepiej „mieć” reprezentowały: Natalia Koprek,

Wiktoria Górska i Natalia Stasiak. Drużynę Opozycji – która tę tezę obalała, tworzyły: Maja Im, Wiktoria Drwięga i Blanka Śmiechowska. W roli Marszałka wystąpiła Maja Świątek – prowadząca debatę. Natomiast funkcję Sekretarza pełniła Natalia Mrozowicz – czuwająca nad prawidłowym przebiegiem dyskusji.

Obie drużyny zaprezentowały swoje stanowiska, popierając je przygotowanymi argumentami i przykładami z różnych dziedzin życia. Jako pierwsza wystąpiła reprezentantka Drużyny Propozycji, przedstawiając strategię zespołu i obrany kierunek argumentacji. Następnie przedstawicielka Drużyny Opozycji zaprezentowała  stanowisko swojej grupy i nakreśliła plan działania. W dalszej kolejności zespoły przedstawiały na przemian swoje argumenty poprzez zabieranie głosu przez kolejnych mówców. Na wystąpienia mogła reagować drużyna przeciwna, zadając pytania. Podczas debaty każdy z zespołów mógł użyć formuły „ad vocem” (czyli nawiązać do wypowiedzi przedmówcy) i „ad vocem” do „ad vocem”.

Na koniec wybrani przedstawiciele grup wygłosili mowy, starając się ostatecznie przekonać członków Jury do swoich stanowisk i siły użytych argumentów

Jury w składzie: pani wicedyrektor Ilona Kałużna i pani Marta Klonowska podjęło decyzję o przyznaniu zwycięstwa Drużynie Opozycji.

Po ogłoszeniu przez Sekretarza wyników debaty głos zabrała pani dyrektor Ilona Kałużna, dziękując uczestnikom, organizatorom oraz zgromadzonym uczniom
i nauczycielom.

Na koniec organizatorzy Debaty Oksfordzkiej – pani Agnieszka Krzesińska, pani Katarzyna Lubczyńska-Połeć i pan Stanisław Mikołajczyk wraz z panią dyrektor wręczyli uczniom nagrody i Certyfikaty uczestnictwa w dyskusji.

Dzięki takim spotkaniom przekonujemy się, że można ze sobą kulturalnie i rzeczowo dyskutować – z szacunkiem dla rozmówcy i jego poglądów, często zupełnie odmiennych od naszych. Uświadamiamy sobie też, że czasem wystarczy odpowiednie uzasadnienie, żeby przekonać kogoś do swoich racji.

A Wam, który model życia jest bliższy – „mieć” czy „być”? Zastanawialiście się już nad tym? Może spróbujecie z kimś o tym podyskutować?

 

Odsłony: 19

Podobne wpisy