Print Friendly, PDF & Email

W środę 26 kwietnia w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja Debaty Oksfordzkiej. Historia tej formy dyskusji sięga XIX wieku. 30 czerwca 1860 roku – kilka miesięcy po opublikowaniu książki Karola Darwina „O powstaniu gatunków” – nastąpiła wymiana myśli na temat ewolucji między kreacjonistami i ewolucjonistami w Oksfordzkim Muzeum Historii Naturalnej. W Polsce model Debaty Oksfordzkiej pojawił się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku z inicjatywy profesora Zbigniewa Pełczyńskiego.

W naszej szkole wyzwanie prowadzenia dyskusji na forum podjęli uczniowie klas ósmych, rozpoczynając tym samym wielką przygodę intelektualną, rozwijającą umiejętność publicznego wypowiadania się, tworzenia logicznych, konkretnych i klarownych wypowiedzi, a także wzmacniającą pewność siebie.

Podczas debaty uczniowie mieli okazję przekonać się, jak ważne jest słuchanie innych i szanowanie odmiennych punktów widzenia. Rozwijali umiejętność argumentowania własnego stanowiska oraz twórczego i krytycznego myślenia.

Drużynę Propozycji – broniącą tezy o zagrożeniach płynących z używania telefonów komórkowych wśród dzieci i młodzieży reprezentowali:

– Szymon Kumosiński

– Stanisław Gembalski.

Drużynę Opozycji – negującą szkodliwość używania telefonów komórkowych wśród dzieci i młodzieży tworzyli:

– Amelia Wałowska

– Agata Rumińska

– Wiktor Antoniuk.

W roli Marszałka wystąpiła Maria Gembalska – prowadząca debatę.

Funkcję Sekretarza pełniła Maja Grusiewicz – czuwająca nad przebiegiem dyskusji.

W czasie debaty rozważano „Czy telefony komórkowe stanowią zagrożenie dla dzieci i młodzieży?”

Obie drużyny zaprezentowały swoje stanowiska, popierając je przygotowanymi argumentami. Jako pierwszy wystąpił reprezentant Drużyny Propozycji, przedstawiając strategię zespołu i obrany kierunek argumentacji. Następnie przedstawiciel Drużyny Opozycji zaprezentował stanowisko swojej grupy i nakreślił plan działania. W dalszej kolejności zespoły przedstawiały na przemian swoje argumenty poprzez zabieranie głosu przez kolejnych mówców. Na wystąpienia mogła reagować drużyna przeciwna, zadając pytania. Podczas debaty każdy z zespołów mógł użyć formuły „ad vocem” (czyli nawiązać do wypowiedzi przedmówcy) i „ad vocem” do „ad vocem”.

Na koniec wybrani przedstawiciele grup wygłosili mowy końcowe, przekonując członków Jury do swoich stanowisk i siły użytych argumentów.

Kiedy Jury obradowało, uczniowie pod przewodnictwem pani Zofii Dziuby prezentowali układy taneczne, włączając publiczność do wspólnej zabawy.

Nad sprzętem nagłaśniającym oraz techniczną oprawą debaty i występów czuwał pan Przemysław Albrecht.

Jury w składzie:

– pani wicedyrektor Ilona Kałużna

– pani Katarzyna Michcik

– pani Justyna Dudek

podjęło decyzję o przyznaniu zwycięstwa Drużynie Opozycji.

Po ogłoszeniu przez Sekretarza wyników debaty głos zabrała pani dyrektor Ilona Kałużna, dziękując uczestnikom, organizatorom oraz zgromadzonym uczniom i nauczycielom.

Pan Stanisław Mikołajczyk podsumował zmagania dyskutujących drużyn i podziękował wszystkim zebranym.

Na koniec organizatorzy Debaty Oksfordzkiej – pani Agnieszka Krzesińska, pani Katarzyna Lubczyńska-Połeć i pan Stanisław Mikołajczyk wraz z panią dyrektor wręczyli uczniom nagrody i Certyfikaty uczestnictwa w dyskusji.

Pomysł ze zorganizowaniem debaty okazał się wyjątkowo udanym przedsięwzięciem, a zainteresowanie uczniów było naprawdę bardzo duże. Kilkoro z nich zgłosiło chęć udziału w jej następnej edycji, w przyszłym roku szkolnym. Temat – niezwykle aktualny wśród młodzieży – stał się przedmiotem dyskusji nie tylko podczas samej debaty, ale także po niej. Uczniowie wymieniali swoje poglądy, odwołując się do stanowiska jednej bądź drugiej drużyny. Przeprowadzanie takich debat – bez wątpienia – pomoże wykształcić w nich postawy obywatelskie, pozwoli im dostrzec, że demokracja jest ciągłym dialogiem społecznym i zrozumieć, jak ważna jest umiejętność wypowiadania własnego zdania, a zarazem słuchania głosu innych.

 

Odsłony: 190

Podobne wpisy