Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

2 maja 2022 roku jest zaplanowanym dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia w szkole nie odbywają się. Proszę o poinformowanie do 29 kwietnia 2022 roku wychowawców o ewentualnej potrzebie korzystania z zajęć opiekuńczych uczniów klas I-III.

Zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych odbędą się 10,11 maja 2022 roku.

Zebrania z rodzicami  uczniów klas I-VII odbędą się 17,18 maja 2022 roku. Dokładne terminy będą przekazane przez wychowawców klas.

Do dnia 17 maja 2022 roku będą wystawione uczniom zagrożenia oceną niedostateczną       z przedmiotów. Przekazane zostaną też informacje o ewentualnym nieklasyfikowaniu.

Odsłony: 23

Podobne wpisy