Print Friendly, PDF & Email

Rekrutacja do I klas w roku szkolnym 2024/2025 będzie odbywać się w terminie:

06 – 31 maja 2024 r. do godziny 1500.
Każdy z Państwa powinien zalogować się na platformie:
https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2024 r. informujemy, iż rekrutacja do klas pierwszych na kolejny rok szkolny będzie przebiegała wg poniższego harmonogramu.

  • Rekrutacja w formie naboru elektronicznego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych będzie trwała w dniach 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 15.00.
  • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w dniach 06.05.2024 r. do 05.06.2024 r.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 14.06.2024 r. do godz. 12.00.
  • Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia możliwe będzie poprzez system od 14.06.2024 r. do 20.06.2024 r. do godz. 15.00.
  • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej zostanie podana do publicznej wiadomości 25.06.2024 r. do godz. 12.00

Wydrukowane z platformy dokumenty, należy podpisać i dostarczyć do szkoły. Rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są również o wydrukowanie załączników, które były dołączone do wniosku.

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o rekrutacji.

 

Odsłony: 110

Podobne wpisy