Print Friendly, PDF & Email

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA FERIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W ŁODZI

Godz. 07.00 – 8.00– zbiórka dzieci, sprawdzenie listy obecności, zajęcia opiekuńcze

Godz. 8.15 – 8.30 – śniadanie

Godz. 8.30 – 13.30 – zajęcia poza szkołą lub w szkole zgodnie z programem półkolonii

Godz. 13.30 – 14.00 – obiad

Godz. 14.00 – 15.30 – zajęcia w grupach

Godz. 15.30 – 16.00 – podwieczorek

Godz. 16.00 – 17.00 – odbiór dzieci przez rodziców

Istnieje możliwość odbioru dzieci po obiedzie po uzgodnieniu wcześniejszym z wychowawcami grup

Kierownik półkolonii

29.01-02.02.2024r. – mgr Sławomir Maciejewski

05.02-09.02.2024r. – mgr Natalia Wnuk-Walasińska

I TYDZIEŃ

29.01.2023r. – PONIEDZIAŁEK

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy. Przypomnienie zasad obowiązujących regulaminów : m. in.

stołówki, placu zabaw, boiska i sali gimnastycznej.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście na Kręgle Manufaktura

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach

 

30.01.2024r. – WTOREK

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście do Kina Manufaktura

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach

 

31.01.2024r. Środa

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – Wyjście do Planetarium ul. Pomorska

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach Gry i zabawy sportowe

 

01.02.2024r – Czwartek

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście ZOO w Łodzi

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach Zajęcia plastyczne

 

02.02.2024r – Piątek

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście Lodowisko Manufaktura

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach Zajęcia plastyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planów ze względu na pogodę lub inne zdarzenia

losowe

II TYDZIEŃ

05.02.2023r. – PONIEDZIAŁEK

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy. Przypomnienie zasad obowiązujących regulaminów : m. in.

stołówki, placu zabaw, boiska i sali gimnastycznej.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście na Kręgle Manufaktura

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach

 

06.02.2024r. – WTOREK

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście do Planetarium na ul. Pomorską

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach

 

07.02.2024r. Środa

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – Wyjście do Kina Manufaktura

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach Gry i zabawy sportowe

 

08.02.2024r – Czwartek

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście ZOO w Łodzi

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach Zajęcia plastyczne

 

09.02.2024r – Piątek

7:00 – 8:00 – przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności,

– rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,

– edukacyjne gry planszowe,

– zapoznanie z harmonogramem półkolonii,

– podział na grupy i przydzielenie wychowawców,

– pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu

zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 8.45 – Przygotowanie do wyjścia

9:00 – 13:30 – wyjście Lodowisko Manufaktura

13:30 – 14:00 – OBIAD

14:00– 15:30 – zabawy i gry integracyjne w grupach – odpoczynek poobiedni

15.30-15:45 – podwieczorek

15:45-17:00 – zajęcia warsztatowe w grupach Zajęcia plastyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planów ze względu na pogodę lub inne zdarzenia

losowe

 

Odsłony: 363

Podobne wpisy