Print Friendly, PDF & Email

W piątek 28.10. 2016 r. odbył się konkurs dla klas V i VI uświetniający obchody Roku Henryka Sienkiewicza pt.”Śladami Stasia i Nel”. Konkurs tematycznie związany był z treścią lektury pt. „W pustyni i w puszczy”, a także z życiem samego autora. Pytania, jak w każdym konkursie, były łatwe i trudne. Należało wykazać się sporą wiedzą, mocno wykraczającą poza tę zdobytą na lekcjach. Niektóre pytania zaskoczyły uczniów – np. trzeba było podać nazwy 14 afrykańskich owoców lub po wysłuchaniu rdzennej muzyki afrykańskiej nazwać instrumenty, na jakich była wykonywana. Młodzież poradziła sobie znakomicie. Jury konkursu obradowało w składzie: pani wicedyrektor –  Beata Stankiewicz, polonistki – panie: Justyna Dudek,  Agnieszka Krzesińska  i pedagog szkolna – pani Magdalena Kondek. Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce – Szymon Srogosz VIC

II miejsce – Joanna Jeruzal VIA

III miejsce – Mikołaj Terczyński VB

Wyróżnieni uczniowie: Kinga Pałys VIB, Krzysztof Antoniuk VB, Ewa Kupis VIB, Marta Trawczyńska VIA.

Uczestnicy konkursu otrzymali bardzo ładne dyplomy i przepięknie wydane książki pt.”Quo vadis” i „Afryka”.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była Halina Tumińska ( nauczyciel – bibliotekarz).

Odsłony: 39

Podobne wpisy