Print Friendly, PDF & Email

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

      Ogłaszamy konkurs plastyczny na najciekawszy plakat  pt.„Z  kulturą na co dzień”. Celem konkursu jest propagowanie właściwego zachowania w codziennym życiu, doskonalenie u dzieci właściwych reakcji , postaw i odruchów w różnych sytuacjach życiowych oraz stworzenie uczniom możliwości wyrażenia swoich myśli  poprzez twórczą ekspresję.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI.

Forma pracy – plakat

Rozmiar plakatów – A3,A2

Technika – dowolna

Prace muszą zawierać : imię i nazwisko ucznia, klasę

Prace należy dostarczać do szkolnej biblioteki do 28.10.2016r.

Nagrodzone i wyróżnione plakaty zostaną wyeksponowane w listopadzie na korytarzach.

Zapraszamy do udziału!

Organizatorkami konkursu są nauczycielki świetlicy-Barbara Bartoszewska, Katarzyna Szewczyk

Odsłony: 14

Podobne wpisy