Print Friendly, PDF & Email

    „Witam cię kartek szelestem,

            Tytułem na pierwszej stronie,

            witam!

            Bo to przecież jestem,

            żebyś mnie ujął w dłonie

            I czytał!”

            Tymi oto słowami poety Edwarda Szymańskiego 18 maja rozpoczął się dość nietypowy konkurs, bo rodzinny konkurs „Czarowanie słowem – rodzinne czyta­nie”. Ideą konkursu było zaprezen­towanie czytania jako wspaniałej zabawy, która odrywa nas od codzienności i umożliwia wędrówki do odległych krain, która nigdy się nie nudzi i w zasadzie nie ma końca, a do tego może łączyć pokolenia.
A czy jest coś cenniejszego niż czas spę­dzony z najbliższymi?

            Do czytelniczych potyczek przystąpiło osiem rodzin. Dobór repertuaru był różnorodny. Wysłuchaliśmy fragmenty prozy i wiersze – L. Talko, „Pitu i Kudłata dają radę”, R. Piątkowska, „Twardy orzech do zgryzienia”, G. Kasdepke, „Potworak i inne ko(s)miczne opowieści”, G. Delahaye, „Martynka w szkole”, „Opowiadania
o psach. Na psa urok”, J. Brzechwa, „Na straganie”, J. Tuwim, „Pan Maluśkiewicz
i wieloryb”.

            Jury w składzie – dyrektor p. Sławomir Maciejewski, p. Magdalena Bibik – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Jolanta Cyganek – nauczycielka edukacji wcze­snoszkolnej, p. Małgorzata Szymańska – nauczycielka języka polskiego i p. Halina Tumińska – bibliotekarka dostrzegło zaangażowanie rodzin, a tym samym bardzo wysoki poziom prezentowanych utworów. Po dość długich naradach wyłoniono lau­reatów:

I miejsce:

v  rodzina Mackiewiczów – Tomek wraz z rodzicami – p. Anną i p. Micha­łem,

v  rodzina Sławskich – Ola wraz z mamą – p. Renatą i babcią – p. Anną,

II miejsce:

v  rodzina Kałużnych – Amelka z mamą – p. Iloną,

v  rodzina Rumińskich – Agatka z mamą – p. Katarzyną,

v  rodzina Zakrzewskich – Adaś i Bartek z rodzicami – p. Anną i p. Przemysła­wem,

III miejsce:

v  rodzina Kawczyńskich – Wiktor z mamą – p. Ewą,

v  rodzina Marcza­ków – Agatka z mamą – p. Małgorzatą,

v  rodzina Tomaszewskich – Andrzej z mamą – p. Dorotą.

            Po krainach wyczarowanych słowem przeprowadzili uczestników uczniowie klasy VI c – Kuba Bandurski i Bartek Pietrzak, a pomocą służyła ich koleżanka – Oliwka Mackiewicz.

            Sondując po uśmiechach zgromadzonych na konkursie, a także po licznych zapytaniach, konkurs podobał się.

            Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym przedsięwzięciu oraz zapraszamy za rok, miejmy nadzieję, że w nieco większym gronie

– Justyna Pawlicka, Monika Witek, nauczycielki świetlicy, Iwona Gajewska, nauczy­cielka edukacji wczesnoszkolnej – organizatorki konkursu.

Odsłony: 27

Podobne wpisy