Print Friendly, PDF & Email

Milena Bakura, uczennica klasy 8d została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023. Znalezienie się w czołówce najlepszych matematyków w województwie nie należało do najłatwiejszych zadań, co niewątpliwie świadczy o wielkim zaangażowaniu i doskonałym przygotowaniu naszej uczennicy. Milenie przysługuje wiele przywilejów. Osiągnięcie zostanie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, tuż obok celującej oceny z matematyki. Uczennica zwolniona jest także z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie. Udział w nich wymaga zarówno od ucznia, jaki i przygotowującego go nauczyciela, ogromnego zaangażowania oraz wielu godzin pracy. Na wszystkich stopniach konkursu (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) uczniowie rozwiązywali pisemny test zawierający zadania z matematyki. Zagadnienia często znacznie wykraczały poza program szkolny, zadania wymagały logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia. Nielicznym udaje się dotrzeć do etapu wojewódzkiego, a następnie uzyskać tytuł laureata. Milena każdy etap konkursu traktowała jak poważne wyzwanie, z którego wywiązywała się wzorowo, a wielomiesięczny wysiłek zaowocował sukcesem. Uczennicę do konkursu przygotowywała p. Katarzyna Michcik.

W środę, 17 maja 2023 roku najlepsi uczniowie z całego województwa łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Nasza laureatka  Milena Bakura z klasy 8D odebrała dyplom i gratulacje podczas gali zorganizowanej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

https://expressilustrowany.pl/oto-najlepsi-uczniowie-szkol-podstawowych-z-wojewodztwa-lodzkiego-laureaci-konkursow-przedmiotowych-zobaczcie-zdjecia-i-filmy/ga/c5-17550179/zd/67486125?fbclid=IwAR24QrWzu1iP_30lhahdmpmrAhK-3qEQAxaR0Ci8tQQ6ZnXk94IIhNo8cKA

Gratulujemy!

Odsłony: 152

Podobne wpisy