Print Friendly, PDF & Email

Jak co roku w trzeci weekend września, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata, czyli World Cleaup Day. W tym roku akcję sprzątania świata przeprowadziliśmy między 16 a 19 września. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Uczniowie klas I-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny posprzątali najbliższe otoczenie naszej szkoły. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

Odsłony: 73

Podobne wpisy