Print Friendly, PDF & Email

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY RODZICÓW SP 48

1. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym w  każdej klasie wybierany jest jeden rodzic, który będzie reprezentować klasę na zebraniach Rady Rodziców.

2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się kilka razy w roku, najczęściej bezpośrednio po zebraniach klasowych lub w uzasadnionych przypadkach – w trybie on-line.

3. Przedstawiciel klasy powinien na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym zebrać bazę danych rodziców uczniów, tj. numery telefonów albo adresy e-mail lub stworzyć klasową grupę w mediach społecznościowych.  Zebrane dane będą służyć do przekazywania przez przedstawiciela klasy wiadomości z zebrań Rady Rodziców do pozostałych rodziców w klasie.

4. Składka na Fundusz Rady Rodziców wynosi 80 zł od każdego ucznia. Z zebranych funduszy zakupywane są nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagrody w konkursach szkolnych oraz sprzęty szkolne (tablice multimedialne, magnetofony, sprzęt sportowy na lekcje WF, szafki na książki dla uczniów). Nauczyciele w październiku przedstawiają propozycje konkursów na cały rok szkolny oraz potrzeby zakupu doposażenia szkoły. Na tej podstawie Rada Rodziców rozdziela finanse, uzyskane ze składek rodziców (70zł na ucznia) oraz z dodatkowych źródeł. Wszystkie dzieci korzystają z zakupionych sprzętów i otrzymują nagrody w szkolnych konkursach. Dlatego ważne, aby wszyscy Rodzice podeszli solidarnie do wpłat.

5. Co roku odbywa się konkurs szkolny na zbiórkę składek (Regulamin-Fundusz Rady Rodziców).

6. Rada Rodziców zachęca wszystkich Rodziców do czynnego włączenia się w życie szkolne. Ciekawe pomysły, uwagi  i propozycje prosimy kierować na adres e-mail : RadaRodzicowSP48@wp.pl    Wszystkie wiadomości nadesłane przez Państwa będą przeczytane i przedyskutowane na zebraniu Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców zachęca Nauczycieli do aktywnego dialogu, mając na uwadze wspólny cel : ciekawe lekcje dla uczniów i rozwój szkoły. Czekamy na Państwa propozycje. Wszystkich Nauczycieli, pragnących otrzymywać bieżące wiadomości od Rady Rodziców, prosimy o przesłanie swoich adresów e-mail.

8. Rada Rodziców uprzejmie prosi o przekazanie 1% podatku na cele szkolne.   

Wszystkie wiadomości, pytania i propozycje 

prosimy kierować na adres e-mail 

RadaRodzicowSP48@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców SP 48

do wpłacania składek

Bank Pekao SA

62 1240 3419 1111 0000 3557 3685

Odsłony: 28

Podobne wpisy