Print Friendly, PDF & Email

Zasady organizowania konsultacji na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi

1.  Uczniowie korzystają z konsultacji z nauczycielami po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej bądź po kontakcie telefonicznym i potwierdzeniu daty i godziny spotkania przez nauczyciela.

2.   Jeżeli uczeń rezygnuje z udziału w konsultacjach zobowiązany jest do zgłoszenia tego nauczycielowi.

3.   Zgłoszenie udziału w konsultacjach powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień przed wskazanym terminem.

4.   Nauczyciel decyduje w jakim terminie może spotkać się z uczniem.

5. Konsultacja nie jest lekcją, na konsultacje uczeń przychodzi z konkretnym zagadnieniem, którego nie rozumie.

6.  Nauczyciel przedmiotu może wskazać ucznia, który ma przyjść na konsultacje w celu uzupełnienia zaległości.

7. Nauczyciel prowadzący konsultacje jest zobowiązany do rejestrowania uczniów korzystających z konsultacji.

8. Na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowany harmonogram konsultacji we wskazanych tam terminach nauczyciele przebywają na terenie szkoły.

9.     Na konsultacje uczeń przychodzi w środkach ochrony osobistej

10.W sali lekcyjnej w trakcie konsultacji może przebywać do 10 uczniów.

11.Wyznaczone są stałe sale na konsultacje.

12.W szkole przebywają tylko pracownicy szkoły oraz uczniowie.

13.Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.

14.Konsultacje indywidualne oraz grupowe zorganizowane są z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

15.Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.

16.Salę, w której organizowane są konsultacje wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

17.W czasie konsultacji nie korzysta się z szatni szkolnej.

18.Na konsultacje, nie umawiają się uczniowie chorzy lub jeżeli w domu ucznia przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Odsłony: 7

Podobne wpisy