Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

Informuję,  że od 25.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi realizuje zdalne nauczanie uwzględniające przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności określonej w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Na stronie internetowej szkoły zostały opublikowane Procedury realizacji zdalnego nauczania na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi.

Przypominam, że podstawowym kanałem służącym do kontaktów z Państwem jest dziennik elektroniczny „Librus”. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną opublikowane służbowe adresy poczty elektronicznej wszystkich nauczycieli szkoły.

Działamy w bardzo trudnym czasie i w zawiązku z tym proszę Państwa
o wyrozumiałość. Wiem, że ten czas budzi różne emocje, czasami niepotrzebne
i krzywdzące w pochopnych ocenach.

Jestem głęboko przekonany, że wszystkie działania nauczycieli są podejmowane dla dobra naszych uczniów i służą maksymalnemu wykorzystaniu naszej wiedzy i ograniczonych zasobów do jak najlepszej realizacji zadań, które nagle stanęły przed nami.

Bez współpracy z Państwa strony żadne działania edukacyjne realizowane przez szkołę nie przyniosą pożądanych efektów, proszę wiec o konstruktywną współpracę przy realizacji zdalnej nauki.

Liczę na dobrą współpracę Państwa w szczególności z wychowawcami.

Pozdrawiam

Sławomir Maciejewski

Odsłony: 13

Podobne wpisy