Print Friendly, PDF & Email

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, który został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w roku 2001 w Strasburgu i od tamtej pory  przypada corocznie na dzień 26 września, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zaprosili wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach.  Celem konkursów było ukazanie znaczenia nauki języków dla szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia międzykulturowego, promowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy, a także  propagowanie uczenia się przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią.

   Uczniowie klas I – III mieli za zadanie własnoręcznie wykonać flagę kraju anglojęzycznego lub niemieckojęzycznego.

   Uczniowie klas IV – VII wykonywali plakat w języku angielskim, a uczniowie klas VIII plakat dwujęzyczny (angielsko – niemiecki) zachęcający do nauki języków obcych pt.: „Knowing a foreign language is a way to communicate with other nations”.

    Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów , którzy  bardzo licznie się w nie zaangażowali i stworzyli wiele ciekawych prac wykorzystując swoje umiejętności językowe i plastyczne. Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Kategoria klas I – III

I miejsce – Jan Nowakowski klasa 3b

         Michał Nowicki 3b

II miejsce – Michał Cierpikowski 2a

Tereska Adamczewska 3b

III miejsce – Zuzanna Szajna 3b

Aleksander Antczak 1b

Maja Żołnierkiewicz 1b

Wyróżnienie- Magdalena Kamińska 2a

Oliwia Baltyn 3a

Jakub Becht 2a

Jakub Jankowski 1b 

Kategoria klas IV – VI 

I miejsce – Amelia Kałużna 4b

Kacper Musiał 5d

Aleksandra Sławska 5c

II miejsce –Maja Zielińska 4d

Kacper Mikołajczyk i Szymon Wiśniewski 5d

Nicola Siewierska 5d

III miejsce –        Natalia Żurawska 4c

Marta Nowicka 5b

Maria Szymczak 5c

Wyróżnienia – Zuzanna Małyska 4e

  Marcin Małyska 5b

  Karolina Pawlak i Anna Rumieniecka 4d

  Zuzanna Osińska 4b

  Jakub Mleczko 4b

Kategoria klas VII – VIII

I miejsce –  Eryk Wałowski i Natalia Nowicka 8a

 Oliwia Stasiak 8b

II miejsce – Hanna Graczykowska i Hanna Brzeska 8c

Marta Trawczyńska i Karolina Wiśniewska 8a

III miejsce –        Julia Sarna i Agata Baranowska 8b

Amelia Michalak i Amelia Sobańska 8c

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Oto prace naszych uczniów:

Odsłony: 16

Podobne wpisy