Print Friendly, PDF & Email

Samorząd Uczniowski klas IV-VI
w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi

Cele:

– zaangażowanie uczniów w życie szkoły,

– budowanie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej,

– uczenie samodzielności, odpowiedzialności i tolerancji,

– kultywowanie tradycji,

– kształtowanie postaw patriotycznych, dumy z bycia Polakiem i łodzianinem,

– przybliżenie sylwetki Stanisława Moniuszki,

– promowanie kulturalnego zachowania,

– propagowanie czytelnictwa,

– łączenie nauki z zabawą,

– umożliwienie wszystkim uczniom wykazania się swymi umiejętnościami, talentami
i inwencją. 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Szymon Srogosz  kl. VIc 

Zastępczyni przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

Marta Trawczyńska kl. VIa

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:

p. Justyna Dudek

p. Sylwia Dyrkacz

p. Agnieszka Krzesińska

p. Katarzyna Lubczyńska-Połeć

Masz ciekawy pomysł?
Przyjdź do nas, zapraszamy!

Odsłony: 17

Podobne wpisy