Print Friendly, PDF & Email

Czas pracy pedagoga szkolnego

Pani Natalii Wnuk-Walasińskiej

Rok szkolny 2022/2023

(możliwość w poniższych godzinach konsultacji uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych)

poniedziałek:  7.00-14.30

wtorek: 7.00-12.00

środa: 7.00-14.30

czwartek: 7.00-14.30

piątek:  12.00-15.00

Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz dzielić radości, masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić sam – przyjdź. Wspólnie na pewno coś wymyślimy.

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga, gdy:

·        masz problem, chciałbyś o tym porozmawiać i poradzić się

·       masz trudności w nauce

·        odczuwasz samotność, lęk, smutek

·      dokuczają ci koledzy

·       chcesz podzielić się sukcesami i osiągnięciami

·        masz różne ciekawe pomysły i chciałbyś się z nimi podzielić

W gabinecie pedagoga uzyskasz również ważne numery telefonu, gdzie dzwoniąc znajdziesz wsparcie w trudnych sytuacjach.

Zadania pedagoga

Pedagog jest w szkole po to, by pomagać uczniom w rozwiązywaniu  problemów.

Główne zadania pedagoga:

·        wczesne diagnozowanie trudności wychowawczych i ich przyczyn

·        diagnozowanie potrzeb ucznia i wychowawczych potrzeb szkoły

·        współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

·  pomoc nauczycielom, wychowawcom klas w poznawaniu i badaniu zespołu klasowego oraz  poszczególnych uczniów, w organizowaniu systemu pomocy, wyborze metod i form pracy

·        budowanie systemu materialnej i specjalistycznej pomocy dzieciom

·        prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej

·        wspieranie udziału w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

·        szerzenie wśród rodziców wiedzy pedagogoicznej

·        prowadzenie poradnictwa dla rodziców

·  prowadzenie z uczniami i rodzicami warsztatów doskonalących umiejętności komunikacyjne i wychowawcze

             Nazywam się Natalia Wnuk-Walasińska. W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze dla mnie jest to, by czuł się ze mną bezpiecznie, by był słuchany i w pełni przeze mnie akceptowany. W czasie rozmowy staram się stworzyć atmosferę otwartości, życzliwości, wzajemnego zaufania. Jestem Psychoterapeutą, pedagogiem, resocjalizatorem, terapeutą. Pracuje z dziećmi i rodzicami, zajmuję się poradnictwem, prowadzę terapię i wsparcie dla uczniów i rodziców, diagnozuję trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Regularnie prowadzę szkolenia dla specjalistów. Proponuje edukację emocjonalną dzieci od najmłodszych lat.

Odsłony: 28

Podobne wpisy