Print Friendly, PDF & Email

Rada pedagogiczna na rok 2022/2023Dyrektor szkoły – Sławomir Maciejewski

Wicedyrektor – Ilona Kałużna 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

I a – Marta Kubacka

II a – Maria Kowalczyk

II b – Ewa Sobańska

III a – Renata Madej

III b – Emilia Sikora

Nauczyciele języka polskiego:

Justyna Dudek – wychowawca klasy VI b

Agnieszka Krzesińska 

Małgorzata Szymańska – wychowawca klasy V b

Justyna Pawlicka 

Nauczyciele matematyki:

Sylwia Dyrkacz – wychowawca klasy VII b

Katarzyna Michcik – wychowawca klasy VIII d

Piotr Leśkiewicz – wychowawca klasy VIII a

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Lubczyńska-Połeć – wychowawca klasy IV a

Anna Kubik- wychowawca klasy VI a

Ewa Pospieszyńska – wychowawca klasy VII a

Nauczyciele przyrody:

Beata Olczyk – wychowawca klasy VIII b

Nauczyciel biologii:

Beata Olczyk

Nauczyciel geografii:

Angelika Orszewska – wychowawca klasy VIII c

Nauczyciel chemii:

Beata Szulc –  wychowawca klasy VIII e

Nauczyciel fizyki:

Beata Szulc

Nauczyciel języka niemieckiego:

Karolina Małecka

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Elżbieta Piszczek

Nauczyciel przedmiotu historia:

Marta Klonowska 

Zofia Dziuba

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Zofia Dziuba

Nauczyciel muzyki:

Monika Górniak

Alina Sakwińska

Nauczyciel plastyki:

Alina Sakwińska

Nauczyciel techniki:

Stanisław Mikołajczyk

Nauczyciel informatyki:

Sławomir Maciejewski

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

Piotr Leśkiewicz

 

Nauczyciele religii:

Bożena Sowa- siostra Dolorosa

Anna Olborska

ks. Łukasz Leśniewski

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Grażyna Pankiewicz – wychowawca klasy V a

Radosław Olczyk 

Magdalena Kubiak

Nauczyciele świetlicy:

Przemysław Albrecht

Monika Witek

Monika Górniak

Barbara Bartoszewska

Ewa Chwiałkowska 

Magdalena Supeł

Nauczyciel – bibliotekarz:

Halina Tumińska 

Pedagog szkolny:

Natalia Wnuk-Walasińska

Psycholog szkolny:

Anna JarzębowskaOdsłony: 119