Rada rodziców

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY RODZICÓW SP 48

 

1. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym w  każdej klasie wybierany jest jeden rodzic, który będzie reprezentować klasę na zebraniach Rady Rodziców.

2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się kilka razy w roku, najczęściej bezpośrednio po zebraniach klasowych lub w uzasadnionych przypadkach - w trybie on-line.

3. Przedstawiciel klasy powinien na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym zebrać bazę danych rodziców uczniów, tj. numery telefonów albo adresy e-mail lub stworzyć klasową grupę w mediach społecznościowych.  Zebrane dane będą służyć do przekazywania przez przedstawiciela klasy wiadomości z zebrań Rady Rodziców do pozostałych rodziców w klasie.

4. Składka na Fundusz Rady Rodziców wynosi 70 zł od każdego ucznia. Z zebranych funduszy zakupywane są nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagrody w konkursach szkolnych oraz sprzęty szkolne (tablice multimedialne, magnetofony, sprzęt sportowy na lekcje WF, szafki na książki dla uczniów). Nauczyciele w październiku przedstawiają propozycje konkursów na cały rok szkolny oraz potrzeby zakupu doposażenia szkoły. Na tej podstawie Rada Rodziców rozdziela finanse, uzyskane ze składek rodziców (70zł na ucznia) oraz z dodatkowych źródeł. Wszystkie dzieci korzystają z zakupionych sprzętów i otrzymują nagrody w szkolnych konkursach. Dlatego ważne, aby wszyscy Rodzice podeszli solidarnie do wpłat.

5. Co roku odbywa się konkurs szkolny na zbiórkę składek (Regulamin-Fundusz Rady Rodziców).

6. Rada Rodziców zachęca wszystkich Rodziców do czynnego włączenia się w życie szkolne. Ciekawe pomysły, uwagi  i propozycje prosimy kierować na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Wszystkie wiadomości nadesłane przez Państwa będą przeczytane i przedyskutowane na zebraniu Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców zachęca Nauczycieli do aktywnego dialogu, mając na uwadze wspólny cel : ciekawe lekcje dla uczniów i rozwój szkoły. Czekamy na Państwa propozycje. Wszystkich Nauczycieli, pragnących otrzymywać bieżące wiadomości od Rady Rodziców, prosimy o przesłanie swoich adresów e-mail.

8. Rada Rodziców uprzejmie prosi o przekazanie 1% podatku na cele szkolne.   

 

                                          Składki na Fundusz RR, bibliotekę i ksero

                                    Fundusz Rady Rodziców - regulamin konkursu                                                              

 

 Wszystkie wiadomości, pytania i propozycje 

prosimy kierować na adres e-mail 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców SP 48

do wpłacania składek

 

Bank Pekao SA

 

62 1240 3419 1111 0000 3557 3685

 

 

 

Regulamin finansowania konkursów szkolnych