Rada pedagogiczna na rok 2022/2023

Dyrektor szkoły - Sławomir Maciejewski

Wicedyrektor - Ilona Kałużna 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

I a - Marta Kubacka

II a - Maria Kowalczyk

II b - Ewa Sobańska

III a - Renata Madej

III b - Emilia Sikora

 

Nauczyciele języka polskiego:

Justyna Dudek - wychowawca klasy VI b

Agnieszka Krzesińska 

Małgorzata Szymańska - wychowawca klasy V b

Justyna Pawlicka 

 

Nauczyciele matematyki:

Sylwia Dyrkacz - wychowawca klasy VII b

Katarzyna Michcik - wychowawca klasy VIII d

Piotr Leśkiewicz - wychowawca klasy VIII a

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Lubczyńska-Połeć - wychowawca klasy IV a

Anna Kubik- wychowawca klasy VI a

Ewa Pospieszyńska - wychowawca klasy VII a

 

Nauczyciele przyrody:

Beata Olczyk - wychowawca klasy VIII b

 

Nauczyciel biologii:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel geografii:

Angelika Orszewska - wychowawca klasy VIII c

 

Nauczyciel chemii:

Beata Szulc -  wychowawca klasy VIII e

 

Nauczyciel fizyki:

Beata Szulc

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Karolina Małecka

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Elżbieta Piszczek

 

Nauczyciel przedmiotu historia:

Marta Klonowska 

Zofia Dziuba

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Zofia Dziuba

 

Nauczyciel muzyki:

Monika Górniak

Alina Sakwińska

 

Nauczyciel plastyki:

Alina Sakwińska

  

Nauczyciel techniki:

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel informatyki:

Sławomir Maciejewski

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

Piotr Leśkiewicz

 

Nauczyciele religii:

Bożena Sowa- siostra Dolorosa

Anna Olborska

ks. Łukasz Leśniewski

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Grażyna Pankiewicz - wychowawca klasy V a

Radosław Olczyk 

Magdalena Kubiak

 

Nauczyciele świetlicy:

Przemysław Albrecht

Monika Witek

Monika Górniak

Barbara Bartoszewska

Ewa Chwiałkowska 

Magdalena Supeł

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

Halina Tumińska 

 

Pedagog szkolny:

Natalia Wnuk-Walasińska

 

Psycholog szkolny:

Anna Jarzębowska