Rada pedagogiczna na rok 2020/2021

Dyrektor szkoły - Sławomir Maciejewski

Wicedyrektor - Beata Stankiewicz

 

Edukacja wczesnoszkolna:

I a - Renata Madej

I b - Magdalena Supeł

II a - Marta Kubacka

II b - Emilia Sikora

III a - Maria Kowalczyk

III b - Ewa Sobańska 

 

  

Nauczyciele języka polskiego:

Justyna Dudek - wychowawca klasy IV b

Ilona Kałużna - wychowawca klasy VII b

Martyna Łęgocka - wychowawca klasy VII a

Małgorzata Szymańska - wychowawca klasy VIII c

Justyna Pawlicka - wychowawca klasy VII c

 

Nauczyciele matematyki:

Sylwia Dyrkacz - wychowawca klasy V b

Katarzyna Michcik - wychowawca klasy VI d

Michał Malinowski - wychowawca klasy VI c

Piotr Leśkiewicz - wychowawca klasy VI a

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Lubczyńska-Połeć - wychowawca klasy VII d

Anna Kubik- wychowawca klasy IV a

Ewa Pospieszyńska - wychowawca klasy V a

Justyna Muras-Król

 

Nauczyciele przyrody:

Beata Olczyk - wychowawca klasy VI b

 

Nauczyciel biologii:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel geografii:

Angelika Orszewska 

 

Nauczyciel chemii:

Beata Szulc

 

Nauczyciel fizyki:

Beata Szulc

Janina Kulińska

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Sylwia Rapacka-Wojtala

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Elżbieta Piszczek

 

Nauczyciel przedmiotu historia:

Agnieszka Fronczek-Kwarta - wychowawca klasy VI e

Anna Karpińska - Olejnik - wychowawca klasy IV c

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Agnieszka Fronczek-Kwarta

 

Nauczyciel muzyki:

Monika Górniak

Alina Sakwińska

 

Nauczyciel plastyki:

Alina Sakwińska

 

 

Nauczyciel techniki:

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel informatyki:

Sławomir Maciejewski

Stanisław Mikołajczyk

 

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

Piotr Leśkiewicz

 

Nauczyciele religii:

Bożena Sowa- siostra Dolorosa

Anna Olborska

Jadwiga Serafin

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Grażyna Pankiewicz - wychowawca klasy VIII a

Radosław Olczyk 

Magdalena Kubiak

  

Nauczyciele świetlicy:

Przemysław Albrecht

Monika Witek

Monika Górniak

Małgorzata Szewczyk

Barbara Bartoszewska

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

Halina Tumińska 

 

Pedagog szkolny:

Magdalena Kondek

 

Psycholog szkolny:

Anna Jarzębowska