Hymn Szkoły Podstawowej nr 48 im. Stanisława Moniuszki

 

 

Skończył się czas beztroskiej zabawy

dla nas nauki już nadszedł czas

praca na lekcjach drogą do sławy

wysiłek na pewno nie pójdzie w las.

 

ref:

Nasza szkoła jest wspaniała

Moniuszkowski zapał wznieca w nas

uczy , bawi i pozwala

w serca przyjaźń wlewać raz po raz

 

Tutaj każdy może stać się sławnym

w laury zdobić swoje skronie

sięgać wyżej, widzieć dalej

by na Wiedzy usiąść tronie

 

ref:

Nasza szkoła jest wspaniała

Moniuszkowski zapał wznieca w nas

uczy , bawi i pozwala

w nasze serca przyjaźń wlewać raz po raz

 

Gdy opuścisz szkolne progi

i w szeroki ruszysz świat

wspomnij swoją szkołę uczniu drogi

bo w Niej „Moniuszkowski rośnie kwiat”

 

ref:

Nasza szkoła jest wspaniała

Moniuszkowski zapał wznieca w nas

uczy , bawi i pozwala

w nasze serca przyjaźń wlewać raz po raz

 

 

 

 

 

tekst: Stanisław Mikołajczyk