Egzamin ósmoklasisty

W dniach 24.05-26.05  zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. W celu zapewnienia warunków prawidłowego  przebiegu egzaminu zajęcia dydaktyczne w tych dniach są odwołane.

Bieżące ogłoszenia

Szanowni Państwo,

2 maja 2022 roku jest zaplanowanym dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia w szkole nie odbywają się. Proszę o poinformowanie do 29 kwietnia 2022 roku wychowawców o ewentualnej potrzebie korzystania z zajęć opiekuńczych uczniów klas I-III.

Zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych odbędą się 10,11 maja 2022 roku.

Zebrania z rodzicami  uczniów klas I-VII odbędą się 17,18 maja 2022 roku. Dokładne terminy będą przekazane przez wychowawców klas.

Do dnia 17 maja 2022 roku będą wystawione uczniom zagrożenia oceną niedostateczną       z przedmiotów. Przekazane zostaną też informacje o ewentualnym nieklasyfikowaniu.

Drzwi otwarte 7 kwietnia 2022 roku

Drzwi otwarte

 

Informacja dotycząca zmiany daty konsultacji i zebrań.

W związku ze zmianą organizacji pracy w naszej szkole najbliższe konsultacje odbędą się    5 kwietnia 2022 roku w godzinach 17-19.

Termin zebrań z rodzicami zaplanowanych w kwietniu został przesunięty na początek maja. O dokładnym terminie poinformujemy w najbliższym czasie. Za zmiany przepraszamy.