Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1.      język polski - 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka - 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

4.      język polski - 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00

5.      matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

6.      język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z

POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135