" Mądra Sowa"

We wtorek - 24 marca, w SP nr 29 im. Jana Kochanowskiego odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Logiczny "Mądra Sowa"2015. W konkursie uczestniczyło 18 szkół. Naszą szkołę dzielnie reprezentowali uczniowie: Mikołaj Terczyński - IIIb, Marcel Lesiak-IIIb, Abraham Kurc-IIIa. Uczniowie z klas trzecich pracowali w trzyosobowych zespołach, rozwiązywali różne zadania matematyczne i łamigłówki logiczne w wyznaczonym limicie czasowym i punktowym. Zakres konkursu obejmował poszerzoną wiedzę z obszaru edukacji matematycznej klas I-III. Zadania były bardzo trudne, a poziom konkursu bardzo wysoki. Nasi uczniowie osiągnęli duży sukces zdobywając III miejsce. Gratulujemy!