KARTA ROWEROWA
|

KARTA ROWEROWA

Zachęcamy uczniów do korzystania z poniższych materiałów edukacyjnych: WYPOSAŻENIE ROWERU  wyposażenie roweru (brd.edu.pl)   SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ  szczególna ostrożność (brd.edu.pl)   ZNAKI POZIOME  znaki poziome (brd.edu.pl)   ZNAKI PIONOWE  znaki drogowe (brd.edu.pl)   SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  znaki drogowe (brd.edu.pl)   KIERUJĄCY RUCHEM …