Print Friendly, PDF & Email

Nauka rozwijana jest przez ludzi w celu coraz lepszego radzenia sobie z rzeczywistością, jaka ich otacza, a także po to, by zaspokoić ciekawość i uzyskać coraz lepsze i głębsze zrozumienie świata.

W naukach empirycznych bardzo ważną, choć nie jedyną, rolę w uzasadnianiu zdań pełni odwołanie się do doświadczenia (eksperymentu, obserwacji, zapytania).Do nauk empirycznych należą nauki przyrodnicze, nic zatem dziwnego, że doświadczanie zdominowało przebieg Festiwalu Nauk Przyrodniczych w naszej szkole, który miał miejsce w kwietniu..

Samodzielne przygotowania naszych badaczy, były wszechstronne, barwne i zaskakujące. Szeroki wachlarz doświadczeń z biologii, geografii , fizyki i chemii wzbudził ciekawość i uśmiech u naszych Uczniów.

Odsłony: 116

Podobne wpisy