Print Friendly, PDF & Email

21 listopada już po raz trzeci obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka jest: potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym. W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień pod hasłem „Po stokroć życzliwość”.

Tegoroczny Dzień Życzliwości zaczęliśmy świętować już w poniedziałek, kiedy to w szkole pojawiła się tablica z niepełnymi stokrotkami. Zadaniem społeczności szkolnej było napisanie na płatku stokrotki pozdrowień do wybranej przez siebie osoby. Życzenia musiały być zaadresowane. Następnie każdy tak wypełniony płatek został przyczepiony do stokrotki. Płatki sprawiły wiele uśmiechu i radości.

Piątek okazał się dniem finału Tygodnia Życzliwości. Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na żółto. Chętnie włączyli się również nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Na szkolnych korytarzach królował kolor żółty (kolor optymizmu i radości).

To nie wszystko, co działo się w tych dniach. Z ważniejszych wydarzeń nie można pominąć godzin wychowawczych w klasach 1-8, na których wychowawcy przeprowadzili pogadanki i dyskusje na temat życzliwości, konieczności okazywania innym szacunku i korzyści, jakie wypływają z otwartej i miłej postawy wobec innych ludzi.

W tegorocznym Tygodniu Życzliwości na pewno udało się wywołać sporo pozytywnych emocji i dobrych uczynków. Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie. 

Promujmy zatem życzliwość i zarażajmy nią innych !!!

Koordynatorzy akcji:

Katarzyna Michcik, Sylwia Dyrkacz

wraz z Samorządem Uczniowskim

Odsłony: 61

Podobne wpisy