Print Friendly, PDF & Email

Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów XX Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Łodzi. W tym roku przypadał on w dniach 3-9 października, a przyświecało mu hasło: „Przełamujemy bariery!”.

         Podjęliśmy wiele działań zgodnych z głównym celem akcji, którym jest  pogłębienie świadomości społecznej w obszarze trudności w uczeniu się, a jednocześnie wspieranie dzieci i młodzieży o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Informacje na temat akcji, program oraz plakat promujący umieszczone zostały na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnych gazetkach i wystawkach, które powstawały na zajęciach z wychowawcami, jak również na kole dziennikarskim.

Jedną z inicjatyw Samorządu Szkolnego klas 1-3 i 4-8 był dzień postaci z bajek Walta Disneya – słynnej osoby z dysleksją. W czasie całego Tygodnia część lekcji i zajęć przerywanych było krótkimi ćwiczeniami relaksacyjnymi. Ćwiczona była również spostrzegawczość, koncentracja uwagi, orientacja w kierunkach i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Odbywały się warsztaty – „Gimnastyka mózgu” dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz ułatwiające zapamiętywanie, szybką i efektywną naukę w klasach starszych. Ciekawych lekcji i zajęć nie brakowało, jak chociażby zabaw z soczewką na fizyce oraz z mapą na historii, ćwiczeń interaktywnych wykorzystywanych do nauki tabliczki mnożenia na matematyce czy rysowania karykatur i portretów słynnych osób z dysleksją na plastyce.

Nauczyciele czytali uczniom, a wolontariusze z najstarszych klas – swoim młodszym kolegom i koleżankom. W świetlicy szkolnej dzieci wykonywały ortograficzne zakładki do książek. Zajęcia z wychowawcami poświęcono dysleksji oraz osobom z dysleksją. Były też lekcje w bibliotece szkolnej o tym, jak korzystać ze słowników.

W klasach młodszych uczniowie rozwiązywali krzyżówki, zagadki, rebusy i labirynty ortograficzne, a także ćwiczyli kaligrafię.

Odbyły się konkursy szkolne – drużynowy dla uczniów z dysleksją i kaligraficzny dla klas 1-3, 4-6 i 7-8 oraz międzyszkolny z języka angielskiego (online)  dla uczniów klas 7-8 posiadających opinię o dysleksji My Small Victory 2022 organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr 47 w Łodzi, w którym nasi ósmoklasiści zdobyli najwyższe miejsca.

Gościliśmy także TVP3, która relacjonowała przebieg obchodów XX ETŚD w Łodzi. W ciągu Tygodnia Świadomości Dysleksji podejmowaliśmy wiele różnorodnych i ciekawych działań. W naszej społeczności szkolnej są uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Chcemy ich wspierać w pokonywaniu trudności w uczeniu się i robimy to codziennie, a takie akcje społeczne jak ta, są ku temu kolejną okazją.

Odsłony: 58

Podobne wpisy