Print Friendly, PDF & Email

Apel poświęcony prawom i obowiązkom dziecka/ucznia, który odbył się 27.04 2018 r. był podsumowaniem cyklu zajęć poświęconych tym zagadnieniom. Uczniowie klas młodszych przygotowali plakaty: pierwszo- i drugoklasiści o prawach, trzecioklasiści – o obowiązkach dziecka. Na początku pani Ewa Chwiałkowska powiedziała kilka słów o Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 1989 r. oraz o Rzeczniku Praw dziecka, który stoi na straży przestrzegania tych praw. Następnie reprezentanci każdej z klas przedstawili swoje prace koleżankom i kolegom zebranym w sali gimnastycznej naszej szkoły. Na zakończenie uczniowie klasy II A zaśpiewali „Piosenkę o prawach ucznia”, a wszystkie dzieci włączyły się do śpiewania refrenu piosenki.

Odsłony: 12

Podobne wpisy