Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców rejonu Miasta Łodzi (dawnej dzielnicy Bałuty) propozycji i opinii na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. w formie:

1.     otwartego spotkania z mieszkańcami rejonu Miasta Łodzi określanego jako dawna dzielnica Bałuty, umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu, dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z tego rejonu do nowego ustroju szkolnego.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2017 r. w godzinach 17.00–19.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad) .

2.     głosowania elektronicznego „za” lub „przeciw” propozycjom dotyczącym dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do projektowanego nowego ustroju szkolnego na stronie https://vox.uml.lodz.pl

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (ul. Krzemieniecka 2 b) oraz na tablicy ogłoszeń w szkołach, których dotyczą zagadnienia będące przedmiotem konsultacji.

W czasie trwania konsultacji tj. w terminie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl

Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania spotkań, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nich do dnia 9 stycznia 2017 r. emailem na adres: edukacja.konsultacje@uml.lodz.pl albo telefonicznie pod numerem telefonu:(42) 638-48-33.

 Szanowni Państwo!

         W związku z planowaną reformą oświaty polegającą na likwidacji Szkół Gimnazjalnych zostały zapowiedziane przez Prezydenta Miasta Łodzi następujące działania:

Wariant A

Wszystkie Gimnazja są stopniowo wygaszane. Szkoły Podstawowe przejmują uczniów Gimnazjum  dodatkowo tworząc  klasy 7 w roku szkolnym 2017/2018 i klasy 8 w roku szkolnym 2018/2019.Zajęcia edukacyjne prowadzone są w dotychczasowych budynkach szkół.

Wariant B

Duża część Gimnazjów zostaje przyłączona do sąsiednich Szkół Podstawowych, które przejmują budynki tych Gimnazjów i prowadzą zajęcia w dwóch budynkach. W odniesieniu do Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi w przypadku wariantu B zostanie przyłączone do niej Gimnazjum nr 13 z dniem 01.09.2017 r.

W związku z powyższym część zajęć edukacyjnych przewidzianych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi może się odbywać w budynku aktualnego Gimnazjum nr 13 w Łodzi ul. Wici 16.

Zorganizowane w tej sprawie konsultacje społeczne prowadzone w dniach od 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 w formie:

– spotkania z mieszkańcami w dniu 10 stycznia 2017 roku w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad

-głosowania elektronicznego na stronie https://vox.uml.lodz.pl

-wyrażenia opinii pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl

Odsłony: 6

Podobne wpisy