Print Friendly, PDF & Email

W roku szkolnym 2015/ 2016 uczniowie z klasy IB i IIIB wraz z wychowawczyniami Ewą Sobańską i Barbarą Bartoszewską uczestniczą w wyjątkowym projekcie adresowanym do uczniów łódzkich szkół.

Projekt „Łodzią po krainie bajki czyli filmowo i rodzinnie spotkajmy się w naszym mieście” jest dotowany z środków Urzędu Miasta Łodzi i został wyłoniony do dofinansowania w konkursie regrantingowym, którego operatorem jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO.

Przedsięwzięcie jest realizacją działań konkursowych mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych i krajoznawczych Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rodzinnej, dziedzictwa filmowego miasta oraz upowszechniania turystycznych walorów poszczególnych dzielnic i osiedli miasta.

Cel projektu to promowanie dziedzictwa filmowego Łodzi wśród dzieci i rodziców oraz promowanie turystyki rodzinnej, a poprzez to budowanie tożsamości lokalnej i pozytywnych związków z Łodzią wśród łódzkich dzieci, ich rodzin oraz wzmacnianie więzi rodzinnych i wspólnego aktywnego spędzania czasu. To również rozwijanie u dzieci: potencjału twórczego, motywacji do szukania pasji i kreatywnego spędzania czasu oraz umiejętności wybierania mądrych filmów i bajek.

Działania zrealizowane w projekcie to warsztaty w szkołach oraz spacery tematyczne z elementami gry miejskiej. Tematyka przygotowanych form aktywności pozostawała w konwencji bajek SE-MA-FORa . Podczas zajęć dzieci dowiadywały się ciekawych szczegółów nt. produkcji filmów animowanych, bohaterów bajek, małych, łódzkich pomników oraz ćwiczyły swoją kreatywność i pracę zespołową. Wykorzystywane były ciekawe pomoce dydaktyczne, takie jak akcesoria kuglarskie, chusta animacyjna, frisbee. Dzieciom towarzyszyli animatorzy przebrani za Parauszka i inne postaci lalkowe z najnowszej produkcji łódzkiej wytwórni. Było dużo śmiechu, aktywności ruchowych, po prostu dobrej zabawy zarówno dla dorosłych jak i   najmłodszych uczestników.

Zorganizowany zostanie także konkurs plastyczny dotyczący Łodzi bajkowej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA, organizacja od kilku lat działająca na rzecz łódzkich szkół, również poprzez Komisję ds. Nowoczesnej Edukacji przy Wydziale Edukacji UMŁ, której Fundacja przewodniczy.

Odsłony: 14

Podobne wpisy