Świetlica

O nas:

•Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 7:00 - 17:00.

•Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.

•Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane nie później jak do godziny 17:00.

•Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.

Główne zadania świetlicy szkolnej:

•Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

•Organizowanie pomocy w nauce.

•Tworzenie warunków do nauki własnej.

•Organizowanie gier i zabaw ruchowo-zespołowych.

•Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.

•Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

•Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

•Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej.

•Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym.

Proponowane zajęcie:

•Żywe słowo – rozmowy, dyskusje, czytanie i omawianie utworów literackich.

•Zajęcia plastyczne – rysowanie, malowanie, wyklejanie, modelowanie, origami itp.

•Zajęcia muzyczne – słuchanie muzyki, nauka piosenek, tańce i zabawy ruchowe przy muzyce.

•Gry i zabawy dydaktyczne – zagadki, łamigłówki, rebusy, krzyżówki, kalambury, quizy.

•Zabawy ruchowe w sali, na korytarzu, na boisku szkolnym lub na placu zabaw.

•Zabawy w kącikach zainteresowań.

•Zajęcia w pracowni komputerowej.

View the embedded image gallery online at:
http://sp48lodz.pl/index.php/swietlica-szkolna#sigFreeId3f09852f3f