Samorząd Uczniowski klas IV-VI

Samorząd Uczniowski klas IV-VI
w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi

Cele:

- zaangażowanie uczniów w życie szkoły,

- budowanie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej,

- uczenie samodzielności, odpowiedzialności i tolerancji,

- kultywowanie tradycji,

- kształtowanie postaw patriotycznych, dumy z bycia Polakiem i łodzianinem,

- przybliżenie sylwetki Stanisława Moniuszki,

- promowanie kulturalnego zachowania,

- propagowanie czytelnictwa,

- łączenie nauki z zabawą,

- umożliwienie wszystkim uczniom wykazania się swymi umiejętnościami, talentami
i inwencją.
 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Szymon Srogosz  kl. VIc 

Zastępczyni przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

Marta Trawczyńska kl. VIa

  

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:

 

p. Justyna Dudek

p. Sylwia Dyrkacz

p. Agnieszka Krzesińska

p. Katarzyna Lubczyńska-Połeć

 

Masz ciekawy pomysł?
Przyjdź do nas, zapraszamy!