Rada rodziców 2018/2019

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 48

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY RODZICÓW SP 48

1. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym w  każdej klasie wybierany jest jeden rodzic, który będzie reprezentować klasę na zebraniach Rady Rodziców.

2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co dwa-trzy miesiące, najczęściej bezpośrednio po zebraniach klasowych.

3. Przedstawiciel klasy powinien na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym zebrać bazę danych rodziców uczniów, tj. numery telefonów oraz adresy e-mail.  Zebrane dane będą służyć do przekazywania przez przedstawiciela klasy wiadomości z zebrań Rady Rodziców do pozostałych rodziców w klasie.

4. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 70 zł na każdego ucznia. Z zebranych funduszy zakupywanie są nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagrody w konkursach szkolnych oraz sprzęty szkolne (tablice multimedialne, magnetofony, sprzęt sportowy na lekcje WF). Nauczyciele we wrześniu przedstawiają propozycje konkursów na cały rok szkolny oraz potrzeby zakupu doposażenia szkoły.  Na tej podstawie Rada Rodziców rozdziela finanse uzyskane ze składek rodziców (70zł na ucznia) oraz z dodatkowych źródeł.

 W roku szkolnym 2016/2017 z zebranych składek Rada Rodziców zakupiła :                        

- 3 tablice multimedialne z rzutnikami (do sali matematycznej nr 47, do sali polonistycznej nr 50, do sali nauczania początkowego), koszt tablic:  4 700 zł, 4 700 zł, 5 100 zł ;

- 2 magnetofony (do sali nr 3, do sali anglistycznej nr 48) koszt 2x200zł ;                                                         

- głośniki do tablicy interaktywnej (sala nr 3) - 300 zł ;                                                                                                                          

- 2 tablice kredowe tryptyk ( do sali 3 i 4)  2 x 570 zł ;                                                                                                                             

- sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej (kolumna aktywna i 2 mikrofony bezprzewodowe) 1 900 zł ;           

- nagrody książkowe dla uczniów wzorowych na zakończenie roku szkolnego 2 000 zł;                                                                  

- sprzęt sportowy na boiska zewnętrzne (2 kosze do koszykówki, 2 słupki o regulowanej wysokości i siatki).

W roku szkolnym 2017/2018 z zebranych składek i Jarmarku Bożonarodzeniowego Rada Rodziców zakupiła: 

- 7 nowoczesnych komputerów do sali informatycznej nr 54 , kwota : 6 293 zł ;                                                                                            

- 28 kompletów ławek i krzeseł do sali katechetycznej, kwota : 5 656 zł ;                                                                                       

- 15 piłek futbolowych na lekcje WF , kwota : 617 zł ;                                                                                                                                

- rolety okienne przeciwsłoneczne do 6 sal : nr 4, 45, 47, 48, A, B , kwota 2 000 zł ;                                                                                                    

- nagrody książkowe dla uczniów wzorowych na zakończenie roku szkolnego 2 000 zł.                                                               

Wszystkie dzieci solidarnie korzystają z zakupionych sprzętów i otrzymują nagrody w szkolnych konkursach.Dlatego  ważne, aby wszyscy Rodzice podeszli poważnie do wpłat. Jeśli suma 70 zł stanowi pewien problem, można ją rozłożyć na kilka rat. Wpłacać można do końca roku szkolnego.

5. Co roku odbywa się konkurs szkolny na zbiórkę składek (Regulamin-Fundusz Finansowy Rady Rodziców).

6. Rada Rodziców zachęca wszystkich Rodziców do czynnego włączenia się w życie szkolne. Ciekawe pomysły, uwagi  i propozycje prosimy kierować na adres e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.     Wszystkie wiadomości nadesłane przez Państwa będą przeczytane i przedyskutowane na zebraniu Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców zachęca Nauczycieli do aktywnego dialogu, mając na uwadze wspólny cel : ciekawe lekcje dla uczniów i rozwój szkoły. Czekamy na Państwa propozycje. Wszystkich Nauczycieli, pragnących otrzymywać bieżące wiadomości od Rady Rodziców, prosimy o przesłanie swoich adresów e-mail.

8. Rada Rodziców uprzejmie prosi o przekazanie 1% podatku na cele szkolne. Za rok 2016 na konto SP48 wpłynęła kwota 2 812 zł, za którą zakupiono komputer i monitor do nowego stanowiska komputerowego w bibliotece do użytku uczniów. Za rok 2017 na konto SP48 wpłynęła kwota 3 565 zł, za którą zakupiono 6 kamer wewnętrznych i 2 kamery zewnętrzne do monitoringu szkolnego oraz monitor do wyświetlania obrazów z kamer.

 

                                                                                              Magdalena Bibik

                                                                                              tel. 601 051 750

Konto Rady Rodziców

Rada rodziców

Akcje szkolne podejmowane przez Radę Rodziców

Fundusz Rady Rodziców - regulamin konkursu

 Składki na bibliotekę i ksero - regulamin 

Regulamin finansowania konkursów szkolnych

Konkurs zbiórki składek Rady Rodziców