Pracownicy administracyjni

Sekrektariat: Anna Wojciechowska-Kubiak

Główny księgowy: Aneta Koziorowska

Kierownik administracyjny: Ewa Sibilska

Inspektor BHP: Arkadiusz Szkupiński

Panie woźne: Alina Sieczka, Emilia Kwiatkowska, Joanna Kowalczyk, Liliana Owczarek, Wioletta Krysiak

Kucharka: Renata Głydziak

Pomoc kuchenna: Karolina Niemczyk

Dozorca: Jacek Fornal

Pracownik gospodarczy: Paweł Banachowski, Sylwester Ogrodowczyk