Warsztaty profilaktyczne

 

W październiku i listopadzie w szkole będą realizowane warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące różnych zagadnień:

 „Nie wszystko złoto co się świeci”  klas II-III - warsztat przedstawiający zagrożenia multimedialne

 

 „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”  dla klas I - II - warsztat przedstawiający sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami

 

 „Kto się czubi, ten się lubi”  dla klas IV i V - Warsztat rozwijający  umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

 „Wrzeszczy wniebogłosy jak 44 kosy”  dla klas V - warsztat dotyczy umiejętności rozpoznawania, kontrolowania i redukowania gniewu oraz sposobów zastępowania agresji.

 

 „To nie są moje klimaty nie chcę popaść w tarapaty” dla klas VI - warsztat wczesnej profilaktyki uzależnień, problematyka świadomego wyboru grupy rówieśniczej

 

 „O cyberprzemocy słów kilka” dla klas klasy VII i VIII - warsztat profilaktyczny dotyczący zjawiska cyberprzemocy.