Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Klasy I-V podręczniki otrzymują w szkole za darmo.

Klasy VI dalsza kontynuacja podręczników. 

PRZEDMIOT

KLASY VI

JĘZYK POLSKI

,,CZAROWANIE SŁOWEM KLASA VI’’

A.KANIA,K.KWAK, J.MAJCHRZAK-BRODA

PODRĘCZNIK +ĆWICZENIA  WSiP

MATEMATYKA

,,MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VI ‘’

M.DOBROWOLSKAI INNI

PODRĘCZNIK +3 ZESZYTY ĆWICZEŃ , NOWE WYDANIE

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

PRZYRODA

,,PRZYRODO WITAJ!’’

PODRĘCZNIK DO KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ +ĆWICZENIA

E.GROMEK I INNI

 

HISTORIA

,,MY I HISTORIA’’. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY VI

W.SURDYK-FERTSCH, B.SZEWELUK-WYRWA

PODRĘCZNIK+ZESZYT ĆWICZEŃ PWN lub NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

STEP IN ENGLISH 3

TIM FALLA, PAUL A.DAVIES, SYLVIA WHEELDON

WYDAWNICTWO - OXFORT

PLASTYKA

PLASTYKA .,,NA ŚCIEŻKACH WYOBRAŹNI”

K.ŁAPOT-DZIERWA, R.MAŁOSZOWSKI,M.ŚMIGŁA WSiP

MUZYKA

,,KLUCZ DO MUZYKI 6’’-PODĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

K.JAKÓBCZAK-DRĄŻEK, U.SMOCZYŃSKA, A.SOŁTYSIK

WSiP

RELIGIA

,,WIERZĘ W KOŚCIÓŁ” WYD. ŚW. WOJCIECH PODRĘCZNIK KARTY PRACY

 

 

 

  

 

Obiady

 

 

WPŁATY NA OBIADY

 

od 01.10.2018 r. do 05.10.2018 r.

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Stanisława Moniuszki

ul. Rydzowa  15, 91-211 Łódź:

07 1560 0013 2030 6430 8000 0007

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku, uczeń której klasy (w przypadku pracownika dopisek – pracownik), miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

 

 

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez referenta ds. szkoły. i umieszczona w informacjach Librus. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie referent ds. szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi informuje, z Uchwałą Rady Miejskiej

 

Łodzi  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź ustala co następuje:

 

·        dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków

 

   w stołówce szkolnej wynosi 4,00 zł

 

Za miesiąc: październik   tj.   od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

opłata  wynosi  23 dni  x 4,00 zł = 92,00 zł

 

·        opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych,

 

   z góry w pierwszym tygodniu miesiąca  za dany miesiąc zgodnie z regulaminem

 

   opłat za obiady,  w  którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

 

·        w przypadku nieobecności w szkole uprawnionego, albo rezygnacji

 

   z posiłku w danym dniu z innych przyczyn, zwrotowi podlega dzienna   

 

   opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem pierwszego dnia            

 

   nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie  rezygnacji z posiłku.

 

Zgłoszenia dokonują rodzice ucznia bądź opiekunowie prawni ucznia,

 

osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie do godziny 15.00.

 

Pielęgniarka szkolna 20919/2020

Godziny pracy:

Poniedziałek:     12.30 - 15.00

Wtorek:                8.00 - 10.30

Środa:                11.30 - 15.00

Czwartek:          10.30 - 14.30

Piątek:               10.30 - 13.00

Harmonogram zajęć dodatkowych 2016/2017

Organizacja zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi

w roku szkolnym  2016/2017

I etap edukacyjny

Nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Godzina lekcyjna

Klasa

Sala

p.Chwiałkowska

Poniedziałek

Wyrównawcze

4h

Ia

C

p.Chwiałkowska

Piątek

Rozwijające

4h

Ia

C

p.Cyganek

Wtorek

Wyrównawcze

5h

Ib

C

p.Cyganek

Piątek

Wyrównawcze

4h

Ib

B

P.Kowalczyk

Wtorek

Wyrównawcze

4h

IIa

B

p.Kowalczyk

Środa

Rozwijające

5h

IIa

B

p.Sobańska

Poniedziałek

Wyrównawcze

6h

IIb

B

p.Sobańska

Środa

Wyrównawcze

8h

IIb

B

p.Sujczyńska

Środa

Wyrównawcze

3h

IIc

A

p.Sujczyńska

Czwartek

Wyrównawcze

3h

IIc

B

p.Gajewska

Wtorek

Wyrównawcze

6H

IId

B

p.Gajewska

Piątek

Wyrównawcze

6H

IId

A

p.Supeł

Środa

Wyrównawcze

4H

IIe

A

p.Supeł

Czwartek

Rozwijające

3H

IIe

A

P.Madej

Czwartek

Wyrównawcze

1H

IIIa

35

p.Madej

Piątek

Wyrównawcze

4H

IIIa

35

p.Fichna

Poniedziałek

Wyrównawcze

4H

IIIb

34

P.Fichna

Piątek

Wyrównawcze

4H

IIIb

A

p. Jóźwiak

Wtorek

Wyrównawcze

3H

IIIc

1

p.Rajska

Poniedziałek

Wyrównawcze

4H

IIId

B

p.Rajska

Czwartek

Rozwijające

6H

IIId

A

 

II etap  edukacyjny          

Nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Godzina lekcyjna

Klasa

Sala

p.Dudek

Poniedziałek

Wyrównawcze

8H

Va,b

49

p.Dudek

Czwartek

Koło teatralne

1H

VI

49

p.Krzesińska

Czwartek

Terapia

7H

IVa,b

C

p.Krzesińksa

Piątek

Wyrównawcze

1H

IVa,b

B

p.Szymańska

Poniedziałek

Wyrównawcze

1H

VIc

50

p.Szymańska

Wtorek

Wyrównawcze

1H

VIa,b

47

p.Trojak

Środa

Koło hist.

7H i 8H

IV-VI

49

p.Kubik

Wtorek

Wyrównawcze

1H

IVb,c

48

p.Kubik

Środa

Wyrównawcze

8H

IVb

48

p.Połeć

Czwartek

Wyrównawcze

1H

VIc

48

p.Połeć

Piątek

Wyrównawcze

1H

IVa

48

p.Pospieszyńska

Czwartek

Wyrównawcze

7H

Va,b

A

p.Pospieszyńska

Piątek

Koło

7H

Va,b

A

p.Dyrkacz

Czwartek

Wyrównawcze

1H

VIb,c

47

p.Dyrkacz

Piątek

Wyrównawcze

1H

VIb,c

47

p.Pawlak

Poniedziałek

Wyrównawcze

1H

IVa,b

47

p.Pawlak

Piątek

Wyrównawcze

1H

IVb

47

p.Sajak

Środa

Koło przyr.

8,9H

IV-VI

44

p.Olczyk B

Czwartek

Kolo przyr.

9H

IV-VI

44

p.Mikołajczyk

Wtorek

Koło plast.

8H

 

 

P.Mikołajczyk

Środa

Koło inf.

8H

 

 

p. Olczyk R.

Środa

Karate

8H

 

 

p.Olczyk R.

Piątek

Karate

9H

 

 

p.Olborska

Środa

Koło bibl.

8H

 

Katechet.

p.Olborska

Czwartek

Koło bibl.

8H

 

Katechet.

S. Dolorosa

Wtorek

Przyg. Do I komuni  św.

7,8 H

III

Katechet.

p.Pankiewicz

Poniedziałek

Koszykówka

9H

 

 

 

 INFORMACJA O ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH – KOMERCYJNYCH

 

NAZWA FIRMY PROWADZACEJ ZAJĘCIA

Miejsce  prowadzenia zajęć

Dni w jakich odbywają się zajęcia

Godziny prowadzeni a zajęć

Placówka Artystyczna Kwinta

Nauka gry na instrumentach

Sala zajęć wyrównawczych

Wtorek

czwartek

14.30-17.00

13.00 – 16.00

Stowarzyszenie Kult. Fizycznej Centrum Sztuk walki „UNITED GYM”

Zajęcia karate

Hol I piętro

Środa

Piątek

15.30 – 16.30

15.30 – 16.30

Fundacja Projekt Magenta       

Zajęcia plastyczne dla klas I-III

Sala B

wtorek     

12.50 – 13.35

 

JĘZYKOWNIA Zasmakuj języków obcych

Nauka języka angielskiego

Sala B

Poniedziałek

Środa

Czwartek

piątek

8.55 – 9.40; 9.50-10.35

8.55-9.45

8.55 -9.40; 12.45-13.30

8.55-9.40; 9.50-10.35;

12.45-13.30

Centrum Hajdasz

Zajęcia taneczne

Hol II p.

Poniedziałek

Piątek

15.35-16.20

15.45-16.30

SÓWKA NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Nauka języka angielskiego

Sala C

Poniedziałek

czwartek

piątek

12.35-14.30

12.30-13,35

12.35-14.30

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego

zajęcia edukacyjne „dobywaj wiedzę, zdobywaj świat”

Sala 45

Czwartek

15.30-17.00

Pracownia Artystyczna „Republika

Warsztaty twórcze

Sala A35

Środa

14.40-16.10

Fabryka Neuronów Sp. Jawna

Sala A

Wtorek

15.35-16.20

Smile Kursy Języków Obcych

Sala C

Poniedziałek

Wtorek

środa

15.35-16.35

14.40 – 15.25

15.35-16.35

Progress

Zajęcia z robotyki

Zajęcia „Mały Edison”

 

Sala 50

Sala 4

 

Wtorek

czwartek

 

14.30 – 16.00

14.00-15.00

15.30-16.30

SHOW DESIGNERS NETWORK

Zajęcia eksperymenty dla dzieci

 

Sala A

 

Sala nr 1

Czwartek – każdy pierwszy m-ca

Piątek – każdy pierwszy m-ca

8.00-8.45; 8.55-9.40

 

14.40-15.25; 15.35-16.20

 

Biblioteka

„Książka to mistrz – za darmo nauki udziela”

„Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze:

po pierwsze – książki,

po drugie – książki,

po trzecie – książki”

 

Nauczyciel-bibliotekarz:

 Halina Tumińska

 

Aktyw biblioteczny:

Ewa Kupis     VI b

Wojciech Wierzbicki    VI b

 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek       9.00 - 15.00

Wtorek            11.00 - 17.00

Środa                9.00 - 15.00

Czwartek            9.00 - 15.00

Piątek                9.00 - 15.00

 

 
 

Najważniejsze zasady i wartości Szkolnej Biblioteki:

 
1. My, książki, chętnie gościmy w progach naszej biblioteki uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów.
2. Drogi czytelniku! W trosce o swoje dobre imię i nasze bezpieczeństwo wypożyczaj nas wyłącznie na swoje nazwisko.
3. Nie przekazuj nikomu innemu!
4. Jesteśmy bardzo  towarzyskie. Nie przetrzymuj nas długo. Chcemy odwiedzić również  innych.
5. Chcemy być eleganckie i zadbane dla Ciebie, Czytelniku! Uszanuj naszą urodę, ciesz się nią. Zauważone zniszczenia zgłoś bibliotekarzowi.
6. Nie bój się zgłosić naszego zgubienia. Chcemy się odnaleźć! Bibliotekarz też człowiek. Wspólnie ustalicie jak zrekompensować ewentualną szkodę.
7. My książki jesteśmy bardzo wrażliwe na hałas! Podelektuj się ciszą i spokojem, jaki oferujemy, a odkryjesz smak relaksu

 

Garść danych statystycznych:

Księgozbiór biblioteki – około 18000 egzemplarzy książek.

Wypożyczamy średnio 60 książek dziennie.

 

Najciekawsze pozycja w naszych zbiorach:

 • Seria "Dziennik Cwaniaczka"
 • Seria "Lego Ninjago" i "LEgo Chima"
 • Seria "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai"
 • Seria "Nela - mała reporterka"
 • Seria "Dzienniki Nikki"
 • Seria "Magiczne drzewo"
 • Seria piłkarska 
 • Shannon Hale –„Akademia księżniczek”
 • Stefan Ljungqvist – „Mira i potwory” – seria
 • L. St. Hawking – „Jerzy i tajny klucz do wszechświata”
 • Philip Reeve – „Kosmiczny dom Larklight”
 • Paul Stewart, Chris Ridden – „Kroniki Kresu” – seria
 • R.Gościnny, J.J.Sempe – „Przygody Mikołajka” – seria
 • Cornelia Funke – „Anyżowa Warownia”
 • P.Baccalanio – „Ulisses Moore. Ukryte misto” – seria