Pedagog szkolny 2019/2020

Magdalena Kondek

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolna z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i wychowawczej, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka dyplomowana.

Najważniejsze obszary działania:

 

  • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych działań wychowawczych, profilaktycznych i zdrowotnych  na terenie szkoły i poza nią we współpracy z różnymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii, Miejskim Ośrodkiem Zdrowia Publicznego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Policją, Sądem.
  • Wykonywanie zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
  • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów „Super klasa”, „Droga do gwiazd”, plebiscytu „Super kolega/koleżanka”
  • Prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją w klasach V i VI
  • Zorganizowanie i prowadzenie we współpracy z p. J. Cyganek „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
  • Zorganizowanie i prowadzenie prezentacji dla Rodziców uczniów klas I na temat „Dziecko w szkole i w domu”
  • Porady i konsultacje dla Rodziców.
  •  Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów
  • Wsparcie dla nauczycieli i wychowawców w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

od 16 września do odwołania

rok szkolny 2019/20

Dni tygodnia

 

Godziny pedagoga

Zastępstwo kl. II b

 

Poniedziałek

 

 

09.00 – 13.00

 

13.10 – 14.50

 

Wtorek

 

10.00 – 11.00

12.00 – 17.00

12.05 – 12.50 – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

kl. II b

 

 

08.15 – 09.55

11.00 – 11.45

 

 

Środa

 

08.00 – 10.00

11.00 – 13.00

10.05. 10.50 – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. V d

 

13.10 – 15.45

 

Czwartek

 

 

08.00 – 12.00

 

-------------

 

Piątek

 

 

08.00 – 12.00

 

------------------