Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 Organizacja roku szkolnego 2020/2021

23.12.2020 – 31.12.2020 przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021  ferie

01.04.2021 – 06.04.2021 przerwa świąteczna

25.06.2021 -  zakończenie roku szkolnego

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12-13.11. 2020

4-5. 01.2021

4.06.2021

25-27.05.2021 (egzamin klas ósmych)