Hymn SP48

Hymn Szkoły Podstawowej nr 48 im. Stanisława Moniuszki

 

 

Skończył się czas beztroskiej zabawy

dla nas nauki już nadszedł czas

praca na lekcjach drogą do sławy

wysiłek na pewno nie pójdzie w las.

 

ref:

Nasza szkoła jest wspaniała

Moniuszkowski zapał wznieca w nas

uczy , bawi i pozwala

w serca przyjaźń wlewać raz po raz

 

Tutaj każdy może stać się sławnym

w laury zdobić swoje skronie

sięgać wyżej, widzieć dalej

by na Wiedzy usiąść tronie

 

ref:

Nasza szkoła jest wspaniała

Moniuszkowski zapał wznieca w nas

uczy , bawi i pozwala

w nasze serca przyjaźń wlewać raz po raz

 

Gdy opuścisz szkolne progi

i w szeroki ruszysz świat

wspomnij swoją szkołę uczniu drogi

bo w Niej „Moniuszkowski rośnie kwiat”

 

ref:

Nasza szkoła jest wspaniała

Moniuszkowski zapał wznieca w nas

uczy , bawi i pozwala

w nasze serca przyjaźń wlewać raz po raz

 

 

 

 

 

tekst: Stanisław Mikołajczyk

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców

 

Inspektor Ochrony Danych: Janusz Brzozowski,

 

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców

 

 Klauzula informacyjna dla osób podających dane osobowe do rejestru osób przebywających na terenie szkoły

 

 

 

Świetlica

 

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin świetlicy 

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu.

          Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.   

         Dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to m.in.: zajęcia plastyczno-techniczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, komputerowe, kulinarne oraz gry i zabawy stolikowe.

     Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystając z  gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

      Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę.

      Dzieci również odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili.

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe :  

Monika Witek

Ewa Chwiałkowska

Monika Górniak

Barbara Bartoszewska

Przemysław Albrecht

 

 Dzień Życzliwości w świetlicy

19 listopada świetlicę zalała fala ciepłych słów. Z okazji Dnia Życzliwości, który obchodzimy co roku 21 listopada, wysyłaliśmy sobie wzajemnie dobre i miłe liściki. To był bardzo miły dzień. 

 Zwierzątka z rolki

Zwierzątka z rolki zagościły w świetlicy. Powstały liski, myszki, sowy i wiele innych ciekawych prac. Nasze świetliczaki wykazały się wspaniałymi pomysłami i kreatywnością. Przy okazji wykorzystaliśmy rolki po papierze, więc było eko. 

 Dzień Pluszowego Misia  

Z życia świetliczaków

W świetlicy miło spędzamy czas. Tutaj się dobrze czuje każdy z nas.

Śpiewamy, malujemy, tańczymy. Nigdy się nie nudzimy.

I to nieważne czy duży świetliczak czy mały.

Serdecznie zapraszamy Cię do naszej świetlicowej sali!

 

 Dzień dyni w świetlicy

 

27 października z okazji Dnia dyni świetliczaki wykonały mnóstwo działań związanych z tym właśnie warzywem. Zaczęliśmy od wykreślanki w której trzeba było odnaleźć i zakreślić wszystkie wyrazy „dynia”. Następnie uczniowie numerowali dynie ukryte wśród traw. Kolejnym etapem była kodowanka, oczywiście z motywem dyni. Finał polegał na wyklejeniu bibułą ogromnej dyni. Uczniowie pracowali wspólnie i wspaniale współpracowali ze sobą. Teraz piękna dynia zdobi naszą świetlicową salę.

Świetlicowy konkurs czytania

 

25 października w naszej świetlicy odbył się konkurs głośnego czytania. Uczniowie czytali fragmenty przygód „Gangu Swojaków”. Ponieważ poziom był wyrównany, wszystkim  uczestnikom przyznaliśmy pierwsze miejsce. Dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki. Serdecznie gratulujemy wszystkim i zachęcamy do udziału w naszych świetlicowych konkursach. 

Galeria świetlicy:

 Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

 

WYNIKI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

 

Klasy młodsze

1. Amelka Pawlak kl. 1b

2. Szymon Suskiewicz kl. 2b

3. Aleksander Fortuna kl. 2b

3. Ada Milczarek kl. 1a

 

Klasy starsze

1. Agata Marczak kl. 5e

2. Szymon Cichocki kl. 7b

3. Teresa Adamczewska kl. 4b

3.  Zofia Pyfel kl. 4b

Stanisław Moniuszko

 1819 - 1872

            Stanisław Moniuszko był wybitnym polskim kompozytorem, organistą oraz nauczycielem. Tworzył muzykę o charakterze na-rodowym, wplatając w utwory elementy ludowe. Jego najsłynniejsze dzieła to opery: "Straszny dwór" i "Halka". Zdobył sobie międzynarodo-wą sławę już za życia, szczególnie w krajach słowiańskich. Był osobowo-ścią artystyczną, która zmieniła kształt polskiej opery. Stanisław Moniuszko urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi, niedaleko Mińska, w majątku Ubiel. Mały Staś przyszedł na świat 5 maja 1819 roku w szlacheckiej rodzinie. Jego ojciec, Czesław Moniuszko herbu Krzywda, był ziemianinem, niegdyś służył jako kapitan w armii napoleońskiej, matka, Elżbieta Madżarska, pochodziła z rodziny węgierskiej. Kompozytor zdolności muzyczne przejawiał już w we wczesnym dzieciństwie, dlatego postanowiono kształcić go w tym kierunku. Pierwszych lekcji udzielała mu matka, która uczyła też jego kuzynów Korzaków. Później kształcił się u warszawskiego organisty, Augusta Freyera. Uczył się najpierw u o. Pijarów, a później w gimnazjum w Mińsku, tam też ukończył sześć klas. W 1836  roku wyjechał do Wilna, by kontynuować naukę muzyki pod kierunkiem Rungenhagena. W Wiedniu poznał zachodnie trendy muzyki operowej i jej organizację, pracował też jako korepetytor chórów. Po trzech latach pobytu, w 1839 roku wrócił do kraju i został organistą w kościele p.w. św. Jana w Wilnie. Jednocześnie pracował jako nauczyciel muzyki. Wtedy też poznał Aleksandrę Mullerównę, z którą wziął ślub w 1840 roku. Ojciec panny młodej był bogatym człowiekiem, posiadał ekskluzywny dom zajezdny. Małżeństwo z Mullerówną zaowocowało dziesięciorgiem dzieci. Moniuszko był założycielem amatorskiego chóru, a w 1854 roku także Towarzystwa im. Św. Cecylii, którego zadaniem była poprawa stanu muzyki sakralnej. W 1858 roku wybrał się w podróż po Europie, w czasie której zapoznał się z repertuarem obcych oper, głównie niemieckiej, poznał też B. Smetanę, a nieco później Rossiniego, Aubera i Gounoda. Łączyła go przyjaźń z wieloma współczesnymi kompozytorami między innymi z Lisztem. Powrócił do kraju i w sierpniu 1858 roku na stałe osiadł w Warszawie. Objął tu stanowisko kapelmistrza opery, a potem również nauczyciela harmonii, w powstającym właśnie Instytucie Muzycznym. W ramach pracy w instytucie rozwinął też działalność zespołu chóralnego. W 1963 roku wybuchło powstanie styczniowe. Destabilizacja sytuacji państwa negatywnie odbiła się na rozwoju kultury. Zawieszono wystawianie "Strasznego dworu" ze względów cenzuralnych - zarzucano jej wymowę niepodległościową (28.09.1865 r.). Moniuszko popadł w tarapaty finansowe, znacznie się wówczas zadłużył. Natomiast jego sława rosła w innych krajach słowiańskich.

            Moniuszko uznawany jest za głównego twórcę pieśni polskiej (ok. 4000 pieśni zawarto w "Śpiewnikach domowych").  Nazywany był też „słowiańskim kompozytorem”. Stanisław Moniuszko zmarł nagle 4 czerwca 1872 roku w wieku 53 lat w Warszawie. Pogrzeb wybitnego kompozytora stał się okazją do zamanifestowania patriotycznych postaw społeczeństwa. Ciało mistrza złożono na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Moniuszko jest najwybitniejszym polskim twórcą operowym. Najsłynniejszą z nich jest "Halka", napisana w 1847 roku w dwóch aktach dla amatorskiej sceny wileńskiej, potem rozszerzona o dwa kolejne. Premiera opery odbyła się 1 stycznia 1958 roku w warszawskiej operze pod dyrekcją B. Metany, do libretta Włodzimierza Wolskiego. W następnych latach grana z upodobaniem w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Petersburgu, Moskwie, Kijowie, Odessie, Wiedniu, Lublanie i Pradze.

           Do jego oper należą też: "Flis" (1858), "Hrabina" (1860), "Straszny dwór" (1865), "Verbum nobile", "Patria", "Beata" i wiele innych. Moniuszko jest autorem 20 oper i operetek ("Nocleg w Apeninach", "Ideał", "Loteria", "Nowy Don Quixote", "Jawnuta", "Żółta szlafmyca", "Woda cudowna " i in.). W twórczości kościelnej wsławił się siedmioma mszami (m.in. "Msza żałobna"), czterema "Litaniami ostrobramskimi", a także "Ojcze nasz", "Z Krzyża boleści" oraz 2 "Requiem", "Chór sprawiedliwych". W dorobku kompozytora znajduje się wiele kantat: "Pani Twardowska", "Njoła", "Milda" i in.). Ponadto Moniuszko napisał muzykę do "Dziadów" Mickiewicza pt. "Widma" i "Sonetów krymskich" na chór z orkiestrą. Stworzył uwerturę symfoniczną zatytułowaną "Bajka" i sporo drobnych utworów fortepianowych. Napisał też podręcznik teoretyczny pt. "Pamiętnik harmonii". 

Więcej artykułów…

  1. Kontakt