Rada pedagogiczna na rok 2021/2022

Dyrektor szkoły - Sławomir Maciejewski

Wicedyrektor - Ilona Kałużna 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

I a - Maria Kowalczyk

I b - Karolina Pyfel

II a - Renata Madej

II b - Magdalena Supeł

III a - Marta Kubacka

III b - Emilia Sikora

 

Nauczyciele języka polskiego:

Justyna Dudek - wychowawca klasy V b

Ilona Kałużna - wychowawca klasy VIII b

Agnieszka Krzesińska - wychowawca klasy VIII a

Małgorzata Szymańska - wychowawca klasy IV b

Justyna Pawlicka - wychowawca klasy VIII c

 

Nauczyciele matematyki:

Sylwia Dyrkacz - wychowawca klasy VI b

Katarzyna Michcik - wychowawca klasy VII d

Michał Malinowski - wychowawca klasy VII c

Piotr Leśkiewicz - wychowawca klasy VII a

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Lubczyńska-Połeć - wychowawca klasy VIII d

Anna Kubik- wychowawca klasy V a

Ewa Pospieszyńska - wychowawca klasy VI a

Justyna Muras-Król

 

Nauczyciele przyrody:

Beata Olczyk - wychowawca klasy VII b

 

Nauczyciel biologii:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel geografii:

Angelika Orszewska 

 

Nauczyciel chemii:

Beata Szulc -  wychowawca klasy VII e

 

Nauczyciel fizyki:

Beata Szulc

Janina Kulińska

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Karolina Małecka

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Elżbieta Piszczek

 

Nauczyciel przedmiotu historia:

Anna Karpińska - Olejnik

Marta Klonowska 

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Anna Karpińska - Olejnik

 

Nauczyciel muzyki:

Monika Górniak

Alina Sakwińska

 

Nauczyciel plastyki:

Alina Sakwińska

 

 

Nauczyciel techniki:

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel informatyki:

Sławomir Maciejewski

Stanisław Mikołajczyk

 

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

Piotr Leśkiewicz

 

Nauczyciele religii:

Bożena Sowa- siostra Dolorosa

Anna Olborska

ks. Łukasz Leśniewski

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Grażyna Pankiewicz - wychowawca klasy IV a

Radosław Olczyk 

Marcin Nowak

  

Nauczyciele świetlicy:

Przemysław Albrecht

Monika Witek

Monika Górniak

Barbara Bartoszewska

Ewa Chwiałkowska 

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

Halina Tumińska 

 

Pedagog szkolny:

Natalia Wnuk-Walasińska

 

Psycholog szkolny:

Anna Jarzębowska