Rada pedagogiczna na rok 2019/2020

Dyrektor szkoły - Sławomir Maciejewski

Wicedyrektor - Beata Stankiewicz

 

Edukacja wczesnoszkolna:

I a - Marta Kubacka

I b - Emilia Sikora

II a - Maria Kowalczyk

II b - Ewa Sobańska 

III a - Renata Madej

III b - Anna Fichna

III c - Ewa Jóźwiak

  

Nauczyciele języka polskiego:

Justyna Dudek 

Ilona Kałużna - wychowawca klasy VI b

Agnieszka Krzesińska- wychowawca klasy VI a

Małgorzata Szymańska - wychowawca klasy VII c

Justyna Pawlicka - wychowawca klasy VI c

 

Nauczyciele matematyki:

Sylwia Dyrkacz - wychowawca klasy IV b

Katarzyna Michcik - wychowawca klasy V d

Michał Malinowski - wychowawca klasy V c

Piotr Leśkiewicz - wychowawca klasy V a

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Lubczyńska-Połeć - wychowawca klasy VI d

Anna Kubik- wychowawca klasy VIII b

Ewa Pospieszyńska - wychowawca klasy IV a

Justyna Muras-Król

 

Nauczyciele przyrody:

Beata Olczyk - wychowawca klasy V b

 

Nauczyciel biologii:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel geografii:

Elżbieta Sajak - wychowawca klasy VIII a

 

Nauczyciel chemii:

Beata Szulc

 

Nauczyciel fizyki:

Beata Szulc

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Sylwia Rapacka-Wojtala

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Beata Olczyk

Elżbieta Piszczek

 

Nauczyciel przedmiotu historia:

Agnieszka Fronczek-Kwarta

Anna Karpińska - Olejnik

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Agnieszka Fronczek-Kwarta

 

Nauczyciel muzyki:

Ewa Jóźwiak

Alina Sakwińska

 

Nauczyciel plastyki:

Alina Sakwińska

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel techniki:

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel informatyki:

Sławomir Maciejewski

Katarzyna Michcik

Sylwia Dyrkacz

Stanisław Mikołajczyk

Beata Szulc

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

Piotr Leśkiewicz

 

Nauczyciele religii:

Bożena Sowa- siostra Dolorosa

Anna Olborska

Jadwiga Serafin

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Grażyna Pankiewicz - wychowawca klasy VII a

Radosław Olczyk 

Magdalena Supeł - wychowawca klasy V e 

Magdalena Kubiak

  

Nauczyciele świetlicy:

Przemysław Albrecht

Monika Witek

Monika Górniak

Małgorzata Szewczyk

Barbara Bartoszewska

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

Halina Tumińska 

 

Pedagog szkolny:

Magdalena Kondek

 

Psycholog szkolny:

Anna Jarzębowska