Rada pedagogiczna na rok 2017/2018

Dyrektor szkoły - Sławomir Maciejewski

Wicedyrektor - Beata Stankiewicz

 

Edukacja wczesnoszkolna:

I a - Renata Madej

I b - Anna Fichna

I c - Ewa Jóźwiak

II a - Ewa Chwiałkowska 

II b - Jolanta Cyganek

III a - Maria Kowalczyk

III b - Ewa Sobańska 

III c - Żaneta Sujczyńska 

III d - Iwona Gajewska

III e - Ilona Rajska

 

 

Nauczyciele języka polskiego:

Justyna Dudek - wychowawca klacy IV c 

Ilona Kałuzna - wychowawca klacy IV b

Agnieszka Krzesińska- wychowawca klacy IV a

Małgorzata Szymańska - wychowawca klasy V c

 

Nauczyciele matematyki:

Sylwia Dyrkacz - wychowawca klasy VII c

Krystyna Pawlak - wychowawca klasy V b

Michał Malinowski

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Lubczyńska-Połeć - wychowawca klacy IV d

Anna Kubik- wychowawca klasy VI b

Ewa Pospieszyńska - wychowawca klasy VII a

 

Nauczyciele przyrody:

Beata Olczyk - wychowawca klasy VII b

Elżbieta Sajak - wychowawca klasy VI a

 

Nauczyciel biologii:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel geografii:

Elżbieta Sajak

 

Nauczyciel chemii:

Mariola Czekajewska

 

Nauczyciel fizyki:

Dorota Dębska

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Sylwia Rapacka-Wojtala

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel przedmiotu historia i społeczeńswo:

Marta Piestrzeniewicz 

 

Nauczyciel muzyki:

Ewa Jóźwiak

Alina Sakwińska

 

Nauczyciel plastyki:

Beata Stankiewicz

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel techniki:

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel informatyki:

Anna Janik

Stanisław Mikołajczyk

Sławomir Maciejewski

 

Nauczyciele religii:

Bożena Sowa- siostra Dolorosa

Anna Olborska

Jadwiga Serafin

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Grażyna Pankiewicz - wychowawca klasy V a

Radosław Olczyk

Magdalena Supeł

 

Nauczyciele świetlicy:

Przemysław Albrecht

Justyna Pawlicka

Monika Witek

Barbara Bartoszewska

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

Halina Tumińska 

 

Pedagog szkolny:

Magdalena Kondek