Rada pedagogiczna na rok 2018/2019

Dyrektor szkoły - Sławomir Maciejewski

Wicedyrektor - Beata Stankiewicz

 

Edukacja wczesnoszkolna:

I a - Maria Kowalczyk

I b - Ewa Sobańska 

II a - Renata Madej

II b - Anna Fichna

II c - Ewa Jóźwiak

III a - Ewa Chwiałkowska 

III b - Jolanta Cyganek

  

Nauczyciele języka polskiego:

Justyna Dudek 

Ilona Kałużna - wychowawca klasy V b

Agnieszka Krzesińska- wychowawca klasy V a

Małgorzata Szymańska - wychowawca klasy VI c

Martyna Łęgocka

 

Nauczyciele matematyki:

Sylwia Dyrkacz - wychowawca klasy VIII c

Katarzyna Michcik - wychowawca klasy IV d

Michał Malinowski - wychowawca klasy IV c

Piotr Leśkiewicz - wychowawca klasy IV a

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Lubczyńska-Połeć - wychowawca klasy V d

Anna Kubik- wychowawca klasy VII b

Ewa Pospieszyńska - wychowawca klasy VIII a

Justyna Muras-Król

 

Nauczyciele przyrody:

Beata Olczyk - wychowawca klasy VIII b

Elżbieta Sajak - wychowawca klasy VII a

 

Nauczyciel biologii:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel geografii:

Elżbieta Sajak

 

Nauczyciel chemii:

Mariola Czekajewska

 

Nauczyciel fizyki:

Dorota Dębska

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Sylwia Rapacka-Wojtala

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Beata Olczyk

 

Nauczyciel przedmiotu historia i społeczeńswo:

Marta Piestrzeniewicz 

Kamil Płusa

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Kamil Płusa

 

Nauczyciel muzyki:

Ewa Jóźwiak

Alina Sakwińska

 

Nauczyciel plastyki:

Alina Sakwińska

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel techniki:

Stanisław Mikołajczyk

 

Nauczyciel informatyki:

Artur Kałużniak

 

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

Piotr Leśkiewicz

 

Nauczyciele religii:

Bożena Sowa- siostra Dolorosa

Anna Olborska

Jadwiga Serafin

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Grażyna Pankiewicz - wychowawca klasy VI a

Radosław Olczyk - wychowawca klasy IV b

Magdalena Supeł - wychowawca klasy IV e 

Magdalena Kubiak

  

Nauczyciele świetlicy:

Przemysław Albrecht

Monika Witek

Monika Górniak

Małgorzata Szewczyk

Barbara Bartoszewska

Marta Kubacka

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

Halina Tumińska 

 

Pedagog szkolny:

Magdalena Kondek

 

Psycholog szkolny:

Anna Jarzębowska