Fotorelacja z obchodów Dnia Patrona

8 maja 2019 roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Stanisława Moniuszki. Z tej okazji artyści Łódzkiej Akademii Muzycznej zaprezentowali fragmenty opery „Flis”. Uroczystość prowadził Kierownik Katedry Wokalistyki prof. P. Miciński.

Czytaj więcej: Fotorelacja z obchodów Dnia Patrona

Wznowienie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo!

    W związku z informacją o decyzji ZNP dotyczącej zawieszenia strajku informuję, że od poniedziałku 29.04.2019 r. w szkole będą realizowane zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji. Jednocześnie stołówka szkolna będzie wydawać posiłki.

   Informuję również, że na wniosek przedstawicieli Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi, dzień 2.05.2019 (czwartek) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła będzie pracować i organizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Zawiadomienie

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o przedwczesnej śmierci

wieloletniej wicedyrektor naszej szkoły  p. Ewy Barwaniec,

wspaniałego pedagoga, niezastąpionego wychowawcy,

niezwykłego człowieka, który bardzo kochał dzieci.

Pogrzeb odbędzie się 26 marca 2019 roku o godzinie 11.15

na Cmentarzu Katolickim przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.

Ogłoszenie !

Szanowni Państwo!

        Informuję, że Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył dyrektorowi szkoły pismo w którym zapowiada, że począwszy od dnia 08.04.2019 roku rozpocznie się na terenie Szkoły Podstawowej bezterminowy strajk.

         W związku z powyższym proszę rodziców uczniów klas I-III o przekazanie informacji czy w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki uczniom na terenie szkoły będzie możliwość zapewnienia opieki przez rodziców. Informację tę proszę przekazać wychowawcom klas do 03.04.2019r.

Przekaż 1% podatku

Szanowni Rodzice !

    Rada Rodziców, działająca przy Szkole Podstawowej nr 48, zwraca się do wszystkich z wielką prośbą o przekazanie na rzecz naszej placówki 1% podatku za rok 2018.