Procedury realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi

w trakcie realizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III

w okresie epidemii koronawirusa.

 

Procedury

 

Grafik konsultacji dla klas 8 na terenie SP48

Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas ósmych mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Grafik konsultacji dla klas 8 na terenie SP48

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach 04.05.2020-29.05.2020 poprzez zalogowanie się do systemu elektronicznego, które będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu.

ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu.

JAK WPROWADZIĆ ZGŁOSZENIE

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_zgloszenia_do_szkoly_obwodowej.mp4

2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła

dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

JAK WPROWADZIĆ WNIOSEK

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_wniosku_do_szkoly_podstawowej.mp4

Uwaga: wniosek lub zgłoszenie w wersji papierowej podpisanej przez rodziców jest załączane do sytemu jako skan lub zdjęcie. Nie dostarcza się do wybranej szkoły żadnych dokumentów w wersji papierowej.

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły: 42 652-03-60.

 

Sławomir Maciejewski

Przekaż 1 % podatku za 2019 rok

Zachęcamy do wpłacenia 1 % podatku  na rzecz naszej szkoły. Im większą kwotę uda nam się zgromadzić, tym więcej działań podejmiemy.

Podczas wypełniania formularza PIT proszę wpisać KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: SP 48 Łódź 1840.

Liczymy na Państwa wsparcie i z góry dziękujemy.