Uczniowie klas Vc i VIIc z wizytą w sądzie

11 września 2017 r. uczniowie klas Vc i VIIc odwiedzili, w ramach projektu Edukacja Prawna,  Sąd Rejonowy przy ulicy Kościuszki w Łodzi.

Wzięli oni udział w spotkaniu z sędzią orzekającym. Dowiedzieli się o codziennej pracy sędziego oraz o tym , czym zajmują się sądy. Odbyło się także spotkanie z panią kurator. Prowadzący duży nacisk położyli na korzystanie z forów internetowych. Zwrócili także uwagę na konsekwencje nieprzestrzegania prawa, podając przy tym konkretne przykłady czynów najczęściej popełnianych przez młodzież. Następnie uczestnicy zajęć  zadawali ciekawe  pytania  pani kurator  i panu sędziemu na temat funkcjonowania zwiedzanej instytucji.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli, jak urządzono salę rozpraw. Mogli stanąć za barierką dla świadków, zasiąść w togach na miejscu prokuratora, adwokata oraz za stołem sędziowskim i poczuć się w roli sędziego. Ponadto obejrzeli cele przeznaczone dla osób aresztowanych i specjalny pokój przesłuchań dla dzieci.

 

Spotkanie okazało się ciekawe i dostarczyło wielu cennych informacji.

Czytaj więcej: Uczniowie klas Vc i VIIc z wizytą w sądzie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się  4 września 2017 roku

Klasy V-VII       8.30 - 9.15

   Klasy II - IV      9.30 - 10.30

Klasy I      godz. 11.00

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z wizytą w naszej szkole

9 czerwca 2017 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, którzy zostali zaproszeni przez p. Halinę Tumińską ( nauczyciela-bibliotekarza). Przyjechali do nas z przedstawieniem dla  uczniów klas I – III,  pt. „Czerwony Kapturek”. Było dużo śmiechu, dzieciom bardzo się podobało, a sami aktorzy również świetnie się bawili.

Czytaj więcej: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z wizytą w naszej szkole

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI


Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz.1943 ze zm.).

Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

1. Charakter pomocy materialnej.

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

Czytaj więcej: PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku

IV-VI godzina 8.30-9.30

IA, IB, IIA, IIB, IIC, IIE godzina 10.00-11.00

IID, IIIA, IIIB, IIIC, IIID godzina 11.30-12.30