Przekaż 1 % podatku za 2019 rok

Zachęcamy do wpłacenia 1 % podatku  na rzecz naszej szkoły. Im większą kwotę uda nam się zgromadzić, tym więcej działań podejmiemy.

Podczas wypełniania formularza PIT proszę wpisać KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: SP 48 Łódź 1840.

Liczymy na Państwa wsparcie i z góry dziękujemy.

Informacja o zdalnym nauczaniu

Szanowni Państwo

Informuję, że w trakcie zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele będą przekazywali rodzicom uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego informacje, jakiego rodzaju zadania edukacyjne będą do wykonania przez uczniów w domu. Zachęcam Państwa do kontroli wykonywanych przez dzieci prac. Liczę na zrozumienie sytuacji i owocną współpracę.

Dyrektor Sławomir Maciejewski

Organizacja nauki zdalnej

 

Szanowni Państwo!

 

Informuję,  że od 25.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi realizuje zdalne nauczanie uwzględniające przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności określonej w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Na stronie internetowej szkoły zostały opublikowane Procedury realizacji zdalnego nauczania na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi.

Przypominam, że podstawowym kanałem służącym do kontaktów z Państwem jest dziennik elektroniczny „Librus”. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną opublikowane służbowe adresy poczty elektronicznej wszystkich nauczycieli szkoły.

Działamy w bardzo trudnym czasie i w zawiązku z tym proszę Państwa
o wyrozumiałość. Wiem, że ten czas budzi różne emocje, czasami niepotrzebne
i krzywdzące w pochopnych ocenach.

Jestem głęboko przekonany, że wszystkie działania nauczycieli są podejmowane dla dobra naszych uczniów i służą maksymalnemu wykorzystaniu naszej wiedzy i ograniczonych zasobów do jak najlepszej realizacji zadań, które nagle stanęły przed nami.

Bez współpracy z Państwa strony żadne działania edukacyjne realizowane przez szkołę nie przyniosą pożądanych efektów, proszę wiec o konstruktywną współpracę przy realizacji zdalnej nauki.

Liczę na dobrą współpracę Państwa w szczególności z wychowawcami.

Pozdrawiam

Sławomir Maciejewski

Organizacja nauki zdalnej SP 48 w Łodzi

Informacja z otwarcia ofert SP 48

Szanowni Państwo

Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi przekazuje informacje o otwarciu ofert w postępowaniu dotyczącym wykonania prac projektowych w realizacji zadania „Modernizacja Naszej Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi.

Informacja z otwarcia ofert