Wyróżnienie w konkursie „Fair play”

7 grudnia, uczeń klasy III D Filip Przybysz, odebrał dyplom i nagrodę za wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „FAIR PLAY”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi. Nagrodzeni zostali również pozostali uczestnicy konkursu, reprezentujący naszą szkołę: Maja Zielińska z klasy III D oraz Marcin Czerwik z klasy II A. Uczniowie przygotowali prace konkursowe pod kierunkiem nauczyciela świetlicy, p. Barbary Bartoszewskiej.

Czytaj więcej: Wyróżnienie w konkursie „Fair play”

Uczniowie naszej szkoły uczestnikami akcji społecznej EXPO 2022!

W dniu 6 listopada uczniowie naszej szkoły  z klas IVd, VIb i VIIb, pod opieką pani Marty Piestrzeniewicz i Katarzyny Lubczyńskiej-Połeć, uczestniczyli w akcji społecznej EXPO 2022. Wystawy światowe Expo to największe wystawy prezentujące dorobek kulturowy, naukowy i techniczny państw, narodów, społeczeństw i społeczności świata i uznawane są za jedne z największych wydarzeń międzynarodowych. Akcja ta polegała na biciu rekordu w oprowadzaniu zorganizowanych grup po Łodzi. Naszym przewodnikiem była pani Monika Gajek , która w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała nam o życiu Żydów w Łodzi. Była to żywa lekcja historii.

Nasz spacer rozpoczęliśmy od spotkania z Panią przewodnik na Starym Rynku przed głazem upamiętniającym nadanie Łodzi praw miejskich przez króla  Władysława Jagiełłę w 1423 r. Następnie wyruszyliśmy w stronę pomnika Dekalogu w parku Staromiejskim. Tam poznaliśmy historię łódzkiego getta oraz wysłuchaliśmy opowieści o synagodze Altshtot, jednej z  czterech synagog istniejących w Łodzi przed wybuchem II wojny światowej. Poznaliśmy  również etymologię potocznej nazwy Park Śledzia oraz mogliśmy zajrzeć w „oko” dawnej rzece Łódce.Przed wojną Stary Rynek i Park Śledzia były centrum żydowskiego życia, było tam zawsze gwarno, tłoczno. Na terenie dzisiejszego Parku Śledzia, przed II wojną światową znajdował się targ rybny. Uczniów najbardziej zainteresowała historia o zakopanych w ziemi beczkach śledzi, których nieprzyjemna woń unosiła się jeszcze po II wojnie światowej.

Kolejnym punktem naszej wycieczki była siedziba gminy żydowskiej mieszcząca się przy ul. Pomorskiej 18. Tutaj  wysłuchaliśmy ciekawej opowieści o zwyczajach i obrzędach żydowskich. Wyposażeni w wiedzę, czym jest mezuza, menora, mykwa czy brejdel wyruszyliśmy w stronę synagogi Reicherów znajdującej się w oficynie kamienicy przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 28, dawniej zwanej Południową. Jest to jedyna zachowana przedwojenna synagoga, a zarazem jedna z dwóch czynnych synagog w Łodzi. Wszyscy byli ciekawi, dlaczego tylko tej synagogi Niemcy nie zburzyli w czasie II wojny światowej. Odpowiedź zaskoczyła niektórych uczestników. Otóż, właściciel synagogi Wolf Reicher sporządził fikcyjny akt sprzedaży swojemu niemieckiemu partnerowi w interesach, który nie pozwolił zburzyć synagogi i urządził w jej wnętrzach skład soli, co nie wzbudzało niemieckich podejrzeń. Tym sposobem synagoga przetrwała II wojnę światową.

Idąc ulicą Wschodnią, dowiedzieliśmy się, że sympatią do naszego miasta nie pałał sam Józef Piłsudski. Miał zresztą ku temu powód. Przez pewien czas Piłsudski wraz z żoną, ukrywając się pod przybranym nazwiskiem Dąbrowski zamieszkiwał w Łodzi przy
ul. Wschodniej 19 m 4. Przyszły marszałek Polski prowadził tam, tajną drukarnię „Robotnika”, organu PPS. Jednak w nocy z 21 na 22 lutego 1900 r. działalność ta została zdekonspirowana, a sam Piłsudski trafił początkowo do carskiego więzienia przy ul. Gdańskiej w Łodzi,  w którym przebywał do kwietnia 1900 r., a następnie przewieziony został do Warszawskiej Cytadeli. Trudno się więc dziwić, że z Łodzią Józef Piłsudski najlepszych wspomnień nie miał. Prawdopodobnie też, nigdy więcej już do niej nie wrócił. Dziś na budynku widnieje tablica pamiątkowa na której czytamy:

 Józef Piłsudski zamieszkał w tym domu w 1899 r. Tu redagował i drukował organ PPS”Robotnik”. Aresztowany 21.II. 1900 r.  „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”

Kierując się w stronę Dworca Fabrycznego minęliśmy kamienicę przy ul. Kilińskiego 46, w której to 13 września 1894 r. w niewielkim dwupokojowym mieszkaniu na świat przyszedł Julian Tuwim, polski poeta żydowskiego pochodzenia, jeden z najpopularniejszych twórców Polski z okresu międzywojennego, autor m.in. wierszy dla dzieci i dorosłych.

Czytaj więcej: Uczniowie naszej szkoły uczestnikami akcji społecznej EXPO 2022!

Klasa V c w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej

28 listopada uczniowie klasy V c wraz z wychowawczynią i panią Haliną Tumińską uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej.  

  Lekcja muzealna przybliżyła im codzienne życie w dawnej szkole: od wyposażenia klasy, tornistra, mundurka uczniowskiego, po relacje panujące pomiędzy uczniami a wychowawcą. Podczas zajęć podziwiano oryginalne akcesoria, którymi na co dzień posługiwali się niegdyś uczniowie. Ponadto obejrzeli elementarz autorstwa Mariana Falskiego, z którego uczyło się czytać i pisać wiele pokoleń.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach „Kaligrafia – sztuka pięknego pisania”. W ich trakcie dowiedzieli się o metodach i przyborach do kaligrafii, a także wypróbowali swych sił w pisaniu piórem gęsim i piórem ze stalówką.

 

         Zajęcia były niezwykle interesujące i wzbogaciły wiedzę uczniów.

Czytaj więcej: Klasa V c w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej

Miniphanomenta

W dniach 20.11-01.12 nasz szkoła gościła Miniphanomente, czyli centrum nauki na korytarzu. Przez dwa tygodnie uczniowie mogli samodzielnie eksperymentować i poznawać zjawiska otaczającego nas świata. Nie wszystkie doświadczenia były dla dzieci od razu zrozumiałe, jednak to właśnie zachęciło do dalszego badania. Zdobyta samodzielnie wiedza jest zdecydowanie trwalsza.

Czytaj więcej: Miniphanomenta

ŚWĘTO SZKOŁY I PATRONA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W tygodniu poprzedzającym Święto, w bibliotece została wyeksponowana literatura związana tematycznie z życiu i twórczością Stanisława Moniuszki, a także pamiątkowa tablica poświęcona Patronowi Szkoły. Oglądający z wielkim zdziwieniem przypatrywali się  rękopisom pisarza i pierwodrukom – oczywiście    w formie kserokopii.

W klasach trzecich odbyły się dwugodzinne spotkania czytelniczo – muzyczno – plastyczne pt. „ Moniuszko oczami dzieci”. Uczniowie,  w bardzo przystępny i zabawny sposób dowiedzieli się wiele o życiu   i twórczości Stanisława Moniuszki. Wysłuchali również najbardziej znanych utworów kompozytora – „Dziad i Baba” , „Prząśniczka” , „Chochlik”, arie z oper „Halka” i „Straszny Dwór”. W czasie słuchania arcydzieł Mistrza uczniowie wykonywali prace plastyczne, które zostały wyeksponowane w bibliotece.

Obserwując zainteresowanie dzieci tematem lekcji, mam nadzieję, że te spotkania przybliżyły sylwetkę Patrona, a także rozbudziły wyobraźnię i wrażliwość na piękno polskiej muzyki poważnej.

 

                                        Halina Tumińska (Nauczyciel – bibliotekarz)

Czytaj więcej: ŚWĘTO SZKOŁY I PATRONA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ