Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.

  2. Termin składania wniosków w szkołach – do 7 września 2015 r.

  3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

  1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas III podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

  2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

  3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

  • uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochód.

W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenieo dochodach za rok 2013lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach.

Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodachskładają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 225 zł

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 225 zł

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 

Załacznik 1

Zalacznik 2

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO MIJA 15 WRZEŚNIA (szczegółowe informacje w zakładce PEDAGOG)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R.

 

KLASY IV-VI O GODZINIE 9.00

 

KLASY II-III O GODZINIE 10.00-11.00

 

KLASY I O GODZINIE 11.00-12.00

Przydział sal dla klas pierwszych:

KLASA I A W SALI NUMER 4 

KLASA IB W SALI NUMER 36 

KLASA IC W SALI NUMER 37

KLASA ID W SALI NUMER 3

KLASA IE W SALI NUMER 35

"Super koleżanka/kolega"

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy plebiscyt „Super koleżanka/kolega”. Uczniowie poszczególnych klas III, IV, V i VI wypełniając ankietę wybierali spośród swoich koleżanek i kolegów, takie osoby, które odznaczają się życzliwością, serdecznością, uczynnością, dyskrecją, szanują innych, czyli są koleżeńscy. 35 uczniów, którzy zdobyli największą ilość głosów w ramach swojej klasy, zostały odznaczone na specjalnym apelu odznaką „Super koleżanka/kolega” . Jest to niezwykłe wyróżnienie przyznane dzieciom przez dzieci. 

Czytaj więcej: "Super koleżanka/kolega"

Dyskoteka karnawałowa

W dniu 28 I 2015 roku odbyła się dyskoteka karnawałowa połączona z konkursem na najciekawsze przebranie. Wielu uczniów zaprezentowało się w oryginalnych  i ciekawych przebraniach.

Jak zwykle zabawa była znakomita!

Czytaj więcej: Dyskoteka karnawałowa

Kochanym babciom i dziadkom z okazji ich święta

14 stycznia klasa II c wraz z panią wychowawczynią – Jolantą Cyganek przygotowała uroczystą akademię dla najukochańszych babć i dziadków. Scenka, w którą wpleciono najpiękniejsze piosenki tematycznie związane ze świętem, stanowiła podziękowanie za opiekę i trud włożony w wychowanie młodych ludzi. Po części oficjalnej wnuczęta wręczyły swoim najbliższym własnoręcznie wykonane upominki – m.in. naszyjniki wykonane z makaronu czy wazoniki, a następnie każdy z gości miał okazję spróbować słodkości, które przygotowały mamy drugoklasistów.