Warsztaty plastyczne - Furby

Dnia 21.09.2016 r odbyły się pierwsze zajęcia koła plastycznego prowadzone przez   p. Monikę Witek- nauczycielkę świetlicy. Na zajęciach wykonywaliśmy Furby'ego z … plastikowej butelki :). Pomysł bardzo spodobał się dzieciom, bo jak wiadomo  Furby jest obecnie „na topie” ;). Z tego względu dzieci chętnie przystąpiły do pracy, a tej było  naprawdę sporo. Całą godzinę zajęło nam wykonanie tego puchatego stworka, Dzieci w skupieniu i z wielkim zaangażowaniem wykonywały poszczególne etapy – najpierw oklejając butelkę papierem, bibułą, przyklejając postrzępione „futerko” z bibuły, aż do narysowania, wycięcia i przyklejenia uszu, i ogonka. Gotowe już Furby urzekły nas swoją niezwykłością i oryginalnością. Dzieciom należą się wielkie brawa - za wytrwałość i ogromny talent :).

 

 

 

 

Ważne informacje

INFORMACJA
DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

w ramach programu „Wyprawka szkolna 2016"

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. (w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) istnieje możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, dla uczniów:

1.     słabowidzących,

2.     niesłyszących,

3.     słabosłyszących,

4.     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6.     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7.     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8.     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                 z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,


- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą" uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej

 

STYPENDIUM SZKOLNE

·        Stypendium szkolne jest świadczeniem na rzecz dziecka przeznaczonym na cele edukacyjne.

·   Wypłacane jest rodzicom w szkole, w dwóch transzach  (w grudniu i czerwcu) jako refundacja kosztów poniesionych dla dziecka na cele edukacyjne  na podstawie faktur.

·      Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentacją przedstawiającą sytuację finansową rodziny należy złożyć do pedagoga do dnia 15 września (jeśli sytuacja materialna rodziny pogorszy się w czasie trwania roku szkolnego, wniosek można złożyć w każdej chwili.)

·    Nie przekraczalne kryterium finansowe predysponujące ucznia do otrzymania stypendium to         514 zł netto  na jednego członka rodziny miesięcznie.

·  Wniosek o przyznanie stypendium można składać przez cały rok szkolny, ale wtedy należy uzasadnić, przedstawiając stosowne dokumenty, dlaczego nie został złożony do  15 września.

·     Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny. 

·      Wnioski u pedagoga szkolnego i w sekretariacie oraz  na stronie   www.zeas.lodz.pl

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste  rozpoczęcie  roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 1 września 2016 roku.

KLASY IV-VI  GODZINA 8.30

KLASY IIA, IIB,  IIIA, IIIB, IIIC, IIID    GODZINA 9.30

KLASY  IA, IB, IIC, IID, IIE GODZINA 11.00

 

 
 
 

"Pocztówka z wakacji" - szkolny konkurs plastyczny

      Słowo “wakacje” u każdego wywołuje uśmiech na ustach. Przenieśmy dobre wspomnienia na papier. Wystarczy chwycić za kredki, farby, papier kolorowy ..., bawmy się barwami lata. Zachęćmy do odwiedzenia miejsc w Polsce, na świecie, które nas zachwyciły pokazując ich piękno na własnoręcznie wykonanych pocztówkach.

 

·         Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.

·         Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-III,  klasy IV-VI.

·         Pocztówki należy wykonać w formacie A4 w dowolnej technice.

·         Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierająca dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.

·         Prace należy dostarczyć  organizatorkom konkursu – p. Justynie Pawlickiej bądź p. Monice Witek do 30 września do świetlicy szkolnej.

                                                                                                 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

 

Warsztaty artystyczne w Teatrze Wielkim

 

13 czerwca klasa VI c uczestniczyła w zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych oraz wokalno – aktorskich w Teatrze Wielkim. Pierwsze zajęcia odbywały się w sali prób orkiestry, gdzie można było przekonać się , jak to jest być – dyrygentem. Następnie pod okiem pani krawcowej projektowali kostiumy teatralne, a w sali baletowej wraz z profesjonalnymi tancerzami ćwiczyli pozycje baletowe. Ciekawą przygodą była próba wcielenia się w śpiewaka operowego. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zaprezentować się w każdej z tych dyscyplin oraz nabyć nową wiedzę i umiejętności.

Czytaj więcej: Warsztaty artystyczne w Teatrze Wielkim